O-STA

Zakol živine v klavnicah, junij 2005 (12.8.2005)

Zakol živine v klavnicah, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo


1. Zakol živine v klavnicah, Slovenija, junij 2005

Livestock slaughter in slaughterhouses, Slovenia, June 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsMasa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Konji, skupaj7017239,1Horses, total
Govedo, skupaj101752797274,9Cattle, total
Teleta211018085,3calves
biki, stari do 24 mesecev39901364341,8bulls, up to 24 months
Telice1025261255,0heifers
kastrati (voli)248335,5bullocks (oxen)
Krave1415402284,0cows
biki, stari nad 24 mesecev1611582361,3bulls, over 24 months
Prašiči, skupaj31849256680,6Pigs, total
Prašički18353016,4piglets
pitani prašiči29482247583,9fattened pigs
izločeni plemenski prašiči47057121,6eliminated breeding pigs
mladi pitani merjasci62471,3young fattened boars
Ovce, skupaj733912,4Sheep, total
Jagnjeta733912,4lambs
mlade ovce, ovce in ovni---young sheep, breeding sheep and rams
Koze, skupaj30010,6Goats, total
Kunci, skupaj386851,3Rabbits, total
Perutnina, skupaj245195746261,89Poultry, total
pitani piščanci236496537401,58broilers
odrasle kokoši25837803,08hens
Purani6114080513,17turkeys
Noji15142,87ostrich
druga perutnina---other poultry

2. Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija, junij 2005

Indices of number and carcass weight of slaughtered livestock, Slovenia, June 2005

VI 2005
V 2005
VI 2005
VI 2004
število / numbermasa / weightštevilo / numbermasa / weight
Konji76,979,957,963,9Horses
Govedo84,885,191,093,6Cattle
Prašiči90,690,176,977,2Pigs
Ovce79,580,377,975,5Sheep
Perutnina100,999,1107,5110,4Poultry

3. Zakol živine iz uvoza, Slovenija, junij 2005

Slaughter of imported livestock, Slovenia, June 2005

Število zaklanih živali Number of slaughtered animalsIndeksi IndicesMasa očiščenih trupov (t) Weight of dressed carcass (t)Indeksi Indices
VI 2005
V 2005
VI 2005
VI 2004
VI 2005
V 2005
VI 2005
VI 2004
Govedo49788,9-100116,2-Cattle
Prašiči------Pigs

4. Zakol goveda po kategorijah EU, Slovenija, junij 2005

Slaughter of cattle according to EU categories, Slovenia, June 2005

Število zaklanih
živali Number of slaughtered animals
Masa očiščenih trupov Weight of dressed carcass
skupaj total tpovprečna average kg
Govedo, skupaj101752797274,9Cattle, total
A. teleta211018085,3A. calves
B. telice1025261255,0B. heifers
C. krave1415402284,0C. cows
D. biki56011946347,4D. bulls
E. kastrati248335,5E. bullocks

KOMENTAR

V primerjavi z majem 2005 je bilo število živali, zaklanih v juniju 2005 v registriranih klavnicah v Sloveniji, večje samo pri perutnini (za 0,9 %), medtem ko se je zmanjšalo število zaklanih prašičev (za 9,4 %), goveda (za 15,2 %), ovac (za 20,5 %) in konj (za 23,1 %).

Masa živali, zaklanih v juniju 2005, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala (perutnine za 0,9 %, prašičev za 9,9 %, goveda za 14,9 %, ovac za 19,7 % in konj za 20,1 %).

V primerjavi z lanskim junijem so v letošnjem juniju zaklali več perutnine (za 7,5 %), medtem ko je bilo zaklanega manj goveda (za 9,0 %), ovac (za 22,1 %), prašičev (za 23,1 %) in konj (za 42,1 %).

Masa v letošnjem juniju zaklane perutnine se je v primerjavi z junijem 2004 povečala za 10,4 %, medtem ko se je masa zaklanega goveda v primerjavi z lanskim junijem zmanjšala za 6,4 %, prašičev za 22,8 %, ovac za 24,5 % in konj za 36,1 %.

V juniju 2005 so v klavnicah, registriranih v RS, zaklali 497 glav goveda, uvoženega iz Madžarske in Češke (očiščeni trupi teh živali so tehtali 100 ton).


Priponke:


Pripravil-a: Aladar Belec