O-STA

REZULTATI 224. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC, KI JE BILA V SREDO, 17.08.2005

Razpisana emisija 224. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM224150905 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.258.352 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.002 lota naročil v skupni vrednosti 7.000.020.000 SIT po enotni ceni 99,715. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 3,67%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,733 in 99,688 (obrestna mera od 3,44% do 4,02% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 224. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 15.09.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 24.08.2005. Razpisana emisija 225. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM225220905 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 25.08.2005.