O-STA

Praktično izobraževanje na Višji strokovni šoli Velenje - priložnosti medsebojnega sodelovanja

Praktično izobraževanje študentov v delovnem procesu predstavlja pomemben del višješolskih študijskih programov. Praktično izobraževanje študentom omogoča, da vzpostavijo stik z delodajalci in pridobijo prve delovne izkušnje, ki so pomembne za njihovo poklicno pot. Hkrati omogoča pridobivanje in razvijanje strokovnih kompetenc, ki za udeležence predstavljajo boljše zaposlitvene možnosti in enostavnejši prehod na trg dela.

V tem študijskem letu izvedba praktičnega izobraževanja predstavlja dodatni izziv, saj epidemija koronavirusa močno vpliva na delovne procese v podjetjih.

Praktično izobraževanje so pred kratkim zaključili študenti 2. letnika programa informatika. Večina študentov je praktično izobraževanje opravljala v podjetjih v okolici njihovega stalnega bivališča. Med praktičnim izobraževanjem so udeleženci srečevali z različnimi nalogami s področij sistemske podpore, izdelovanjem spletnih programskih rešitev, tehnične podpore, avtomatizacije ...

Primeri dobre prakse

Žan Rajšek je prakso opravljal v zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje - DDTLab, kjer v okviru projektov razvijajo tudi inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Žan je aktivno sodeloval v projektu za izris risarskih potez robotske roke (Yaskawa) v povezavi z BCI sistemom ter pri izdelavi spletne strani za risanje.

Žan Rajšek (študent): "Ob koncu prakse sem bil zelo vesel z rezultatom. Praksa mi je omogočila vpogled v sodobne tehnologije, ki so uporabljene v proizvodnji, umetnosti in v vsakdanjem življenju. Izboljšal sem obstoječe znanje programiranja ter pridobil nova znanja na področju omrežij, elektrotehnike in strojništva. Praksa je še dodatno povečala moje zanimanje za področje informatike in vsestranske tehnologije. Pridobljeno znanje nameravam uporabiti v prihodnjih projektih, predvsem z NAO robotom in robotsko roko (Yaskawa)."

Dr. Maša Jazbec (mentorica): "Z delom študenta Žana Rajšek smo izredno zadovoljni. Znanje pridobljeno na vaši šoli zelo dobro uporablja pri praktičnemu delu. Znanje tudi zelo dobro nadgrajuje in se ne ustraši novih izzivov. Z Žanom bomo sodelovali tudi v prihodnje."

Janko Jovičić je prakso opravljal v podjetju IN-SIST, kjer se ukvarjajo z razvojem programskih rešitev (namiznih in spletnih aplikacij ...).

Janko je na praksi izdeloval programsko rešitev - mobilno aplikacijo za skladiščno poslovanje. Android aplikacijo je razvijal v programskem jeziku C# (Android, iOS).


Janko Jovičić (študent): "Sem profesionalni igralec šaha. Na svoji poklicni poti želim reševati različne probleme. Na praksi sem dobil priložnost delati v razvojni skupini na realnem projektu. V projekt sem vložil veliko dela in truda, saj me področje razvoja programskih rešitev zelo zanima. Veselim se tudi nadaljnjega dogovorjenega sodelovanja s podjetjem IN-SIST.".


Bojan Oremuž (mentor): "Janko se je pokazal kot izredno sposoben in efektiven, zelo hitro razume probleme in predlaga resne in dobre rešitve. Je zelo samostojen in osredotočen ter izdela rešitve, ki so preizkušene in delujoče v prvem koraku. Janko je po svojem znanju in sposobnostih izstopajoč študent in ga lahko pohvalimo z najvišjo možno oceno."

David Škulj je prakso opravljal v zasebnem zavodu Mesto na vasi, ki se ukvarja z ohranjanjem in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine.

David je izdelal virtualno predstavitev muzeja Gornji Grad in vzpostavil spletno trgovino za prodajo naravnih zelišč.

David Škulj (študent): "S prakso sem bil zelo zadovoljen, saj so bili moji nadrejeni zelo prilagodljivi in zelo prijazni. Všeč mi je bilo to, da sem lahko sodeloval pri različnih tehnoloških rešitvah. Na praksi sem ugotovil, da sem izbral pravo smer študija, ker sem uspel urediti vse, kar je bilo potrebno. Imel sem veliko predznanja iz srednje in višje šole, če pa mi je kje kaj zmanjkalo, sem se hitro naučil."

Amanda Kladnik, Maja Žerovnik (mentorici): "Zelo smo bili zadovoljni in hvala za priložnost."

Srečko Zorman

Višja strokovna šola Velenje

Organizator praktičnega izobraževanja