O-STA

Ocena škode zaradi posledic decembrskega potresa

Velenje, 7. april 2021 - Komisija Mestne občine Velenje je zaključila z oceno škode zaradi posledic decembrskega potresa. Na podlagi 114 prejetih prijav za poškodbe na 73 objektih je komisija skupno škodo ocenila na 62.971,09 evra. Nadaljnje postopke vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Mestna občina Velenje je na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, ki ga je 15. januarja 2021 izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR), zbirala prijave škode zaradi posledic decembrskega potresa.

Za ta namen je bila imenovana komisija Mestne občine Velenje, ki je škodo ocenjevala na podlagi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08). Ocenjevanje je potekalo na podlagi navodil URSZR in veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Škoda je bila ocenjena na podlagi prejetih prijav in priložene dokumentacije. Prejeli smo 114 prijav za poškodbe na 73 objektih, katerih skupna ocenjena škoda znaša 62.971,09 evra.

Vse nadaljnje postopke glede morebitnih nadaljnjih ukrepov in postopkov vodi URSZR.