O-STA

EIG podpisal 12.4 milijarde dolarjev vredno infrastrukturno pogodbo z Aramcom

Konzorcij pod vodstvom EIG-ja bo pridobil 49-odstotni lastniški delež v novi družbi Aramco Oil Pipelines Co. s 25-letnim upravičenjem do pristojbin za nafto, ki se pretaka po Aramcovi mreži stabiliziranih naftovodov

Ena izmed največjih transakcij na področju energetske infrastrukture na svetu

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)-- EIG, eden izmed vodilnih institucionalnih vlagateljev na globalnem energetskem trgu in eden izmed vodilnih vlagateljev v infrastrukturo, je danes sporočil, da je sklenil sporazum o zakupu in prenosu zakupa z družbo Saudi Arabian Oil Co. ("Aramco"), v skladu s katerim bo konzorcij vlagateljev pod vodstvom EIG-ja pridobil 49-odstotni lastniški delež v novoustanovljeni družbi Aramco Oil Pipelines Company ("Aramco Oil Pipelines") s 25-letnim upravičenjem do pristojbin za nafto, ki se pretaka preko Aramcove mreže stabiliziranih naftovodov. Posel je ovrednoten na približno 12,4 milijarde ameriških dolarjev, pri čemer ima Aramco 51-odstotni delež v novi družbi, s čimer je skupna vrednost lastniškega kapitala družbe Aramco Oil Pipelines ocenjena na približno 25,3 milijarde dolarjev.

Mreža naftovodov, ki vključuje vse Aramcove obstoječe in bodoče stabilizirane naftovode v Kraljevini Saudovi Arabiji, povezuje naftna polja z distribucijskim omrežjem. Po mreži naftovodov se pretaka 100 odstotkov Aramcove surove nafte, ki jo načrpa v kraljevini v skladu s svojo koncesijsko pogodbo.

V okviru transakcije bo Aramco oddal pravico do uporabe svoje mreže stabiliziranih naftovodov za surovo nafto družbi Aramco Oil Pipelines, ta pa bo Aramcu podelila izključno pravico do uporabe, pretoka, upravljanja in vzdrževanja mreže naftovodov za 25-letno obdobje, in sicer v zameno za pristojbino, ki jo bo Aramco plačeval četrtletno na podlagi pretočenih količin. Pristojbina bo podprta z minimalnimi količinskimi zahtevami. Aramco bo vseskozi obdržal lastništvo in upravljavski nadzor nad mrežo naftovodov ter prevzel vsa operativna tveganja in tveganja kapitalskih izdatkov. Transakcija ne vsebuje nikakršnih omejitev glede Aramcovega obsega črpanja surove nafte, ki je predmet proizvodnih odločitev kraljevine.

"To je izjemna priložnost za EIG-jeve vlagatelje in ponosni smo, da smo v zvezi s to prepoznavno infrastrukturo sklenili partnerstvo z Aramcom," je dejal R. Blair Thomas, predsednik uprave in glavni izvršni direktor EIG-ja. "Ta transakcija je povsem v skladu z EIG-jevo filozofijo vlaganja v visokokakovostne naložbe z zmanjšanim denarnim tokom na področju kritične infrastrukture. Veselimo se dolgoročnega partnerstva z Aramcom in vrednosti, ki jo bomo s to prelomno naložbo omogočili našim vlagateljem."

Amin H. Nasser, predsednik uprave in glavni izvršni direktor Aramca, je dejal: "Ta prelomna transakcija opredeljuje smer našega programa optimizacije portfelja. Izkoriščamo nove priložnosti, ki so hkrati strateško usklajene s programom Shareek, ki ga je nedavno predstavila Kraljevina. Aramcova močna kapitalska struktura se bo s tem poslom še okrepila, kar bo pripomoglo h krepitvi dobičkonosnosti za naše delničarje. Hkrati bodo naši dolgoročni partnerji v tem podvigu uživali koristi naložbe v eno izmed najbolj impresivnih energetskih infrastruktur na svetu. V prihodnosti bomo še naprej raziskovali priložnosti, na katerih temelji naša strategija dolgoročnega ustvarjanja vrednosti."

Transakcija naj bi bila zaključena v najkrajšem možnem času po izpolnitvi običajnih pogojev zaključitve posla, vključno z morebitnim nadzorom združitve in s tem povezanih odobritev regulativnih organov. HSBC Bank plc je v povezavi s to transakcijo delovala kot finančni svetovalec EIG-ja, Latham & Watkins je delovala kor pravni svetovalec EIG-ja.

O družbi EIG

EIG je eden izmed vodilnih vlagateljev v globalnem energetskem sektorju, ki je na dan 31. decembra 2020 upravljal z 22 milijardami dolarjev. EIG je specializiran za zasebne naložbe v energetiko in energetsko infrastrukturo na globalni ravni. V svoji 39-letni zgodovini je v energetski sektor vložil preko 34,9 milijarde dolarjev v več kot 365 projektov v 36 državah na šestih celinah. Med EIG-jeve stranke spadajo številne vodilne pokojninske družbe, zavarovalnice, skladi, fundacije in državni premoženjski skladi. EIG ima sedež v Washingtonu, D.C. in podružnice v Houstonu, Londonu, Sydneyju, Rio de Janeiru, Hongkongu in Seulu. Za dodatne informacije obiščite EIG-jevo spletno stran www.eigpartners.com.

O družbi Aramco

Aramco je globalna integrirana energetska in kemična družba. Vodi nas naše vrhovno počelo, da je energija priložnost. Poleg tega, da proizvedemo vsak osmi sodček v svetu načrpane nafte in razvijamo nove energetske tehnologije, se naša globalna ekipa osredotoča na to, da pri vsem, kar počnemo, pustimo pečat. Osredotočamo se na to, da surovine postanejo bolj predvidljive, bolj trajnostne in bolj koristne. To pripomore k spodbujanju stabilnosti in dolgoročne rasti po vsem svetu. www.aramco.com.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210409005457/en/

Kontakti

EIG
Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG-SVC@sardverb.com

Aramco
Odnosi z mednarodnimi mediji: international.media@aramco.com
Odnosi z vlagatelji: investor.relations@aramco.com


Vir: EIG