O-STA

Svetniki soglasno za PRAVIČNI prehod za izstop iz premoga

Velenje, 14. april 2021 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na izredni seji sveta, ki jo je vodil župan Peter Dermol, jasno izrazili svoje zahteve, da v postopku prestrukturiranja SAŠA regije noben delavec, posredno ali neposredno povezan s pridobivanjem premoga, ne sme ostati brez dela. Prav tako nam mora država zagotoviti nadomestni toplotni vir, ki bo okoljsko in ekonomsko vzdržen ter finančna sredstva za realizacijo projektov za prestrukturiranje v vrednosti 1,1 milijarde evrov.

Župan Peter Dermol je ob zaključku večurne razprave izpostavil, da letnica zapiranja Premogovnika Velenje niti ni tako pomembna; najbolj pomembni so programi, vsebine, ukrepi, s katerimi bomo izvedli kakovostno in pravično prestrukturiranje. Dodal je, da se ga lahko lotimo napačno in ga ne bomo izvedli do leta 2054, če ne bo zagotovljenih finančnih virov.

Opozoril je, da finančna sredstva v višini 235 milijonov evrov, ki jih bo mogoče koristiti, niso zadostni finančni vir. Samo v SAŠA regiji smo identificirali projekte za prestrukturiranje v vrednosti 1,1 milijarde evrov. Za nadomestni toplotni vir smo predvideli 130 milijonov evrov. Ko ukinjamo delovno mesto rudarja, je zelo pomembno, kakšno bo nadomestno delovno mesto. Vse to je povezano s programi in viri financiranja, ki morajo biti jasno opredeljeni. Župan Dermol se je strinjal s predhodnimi razpravljavci, da je vrstni red sprejemanja odločitev napačen, saj je najprej potrebno sprejeti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, potem noveliran Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) in na podlagi sprejetih aktov določiti letnico prenehanja izkopavanja premoga. Za privabljanje novih investitorjev v dolino je prav tako pomembna tretja razvojna os, prometna in železniška infrastruktura.

Državni sekretar Blaž Košorok z Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije je poudaril, da v procesu prestrukturiranja nihče ne sme ostati pozabljen, saj je to smisel pravičnega prehoda. Zaključil je, da je debata odprla nove vidike, dobili so nove pripombe, ki jih bodo upoštevali, saj javna razprava poteka s socialnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi, regionalnimi agencijami, gospodarsko zbornico in energetskimi družbami. Končna odločitev glede letnice konca odkopavanja premoga bo sprejeta na temelju vseh dejstev.

Prilagamo Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do Osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki so ga svetniki soglasno sprejeli.