O-STA

Umrli in naravni prirast, 2004

(23.8.2005)

Področje: Prebivalstvo

1. Umrli, Slovenija, 2004

Deaths, Slovenia, 2004

19801990199520032004
SKUPAJ1882018555189681945118523TOTAL
moški987495179630100759479men
ženske89469038933893769044women
Umrli dojenčki4571871056966Infant deaths
dečki252114583732boys
deklice20573473234girls
Umrli na 1000 prebivalcev9,99,39,59,79,3Deaths per 1000 population
Umrli dojenčki na 1000 živorojenih15,38,45,54,03,7Infant mortality per 1000 live births
Povprečna starost umrlihMean age at death
moški63,565,866,568,268,3men
ženske71,874,875,477,276,9women
Pričakovano trajanje življenjaLife expectancy
moški67,369,470,373,273,5men
ženske75,177,277,880,781,1women

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Inštitut za varovanje zdravja RSSources: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register, Institute of Public Health of the Republic of Slovenia

2. Naravni prirast, Slovenija, 2004

Natural increase, Slovenia, 2004

19801990199520032004
Živorojeni2990222368189801732117961Live births
Umrli1882018555189681945118523Deaths
Naravni prirast11082381312-2130-562Natural increase
Naravni prirast na 1000 prebivalcev5,81,90,0-1,1-0,3Natural increase per 1000 population

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Inštitut za varovanje zdravja RSSources: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register, Institute of Public Health of the Republic of Slovenia

Podatke za leto 2004 objavljamo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.

Priponke: 05-PO-021-0503.doc

Pripravil-a: Milena Ilič