O-STA

Rezultati 88. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 36. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

88. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

36. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.08.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 88. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM088241105 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.129.195 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,073. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,70%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,720 in 99,006 (obrestna mera od 1,11% do 3,97% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 88. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.11.2005.

Razpisana emisija 36. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM036020306 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.183.685 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,069. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,75%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 97,965 (obrestna mera od 0,38% do 3,96% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 36. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 02.03.2006.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.09.2005, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 25.10.2005.