O-STA

Fakulteta za elektrotehniko sodeluje v projektu "Očka v akciji"

V ponedeljek, 19. 11., se začenja šestmesečni pilotni preizkus projekta "Očka v akciji", katerega glavni namen je prispevati k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejšo porazdelitev starševske skrbi za otroka. Pilot bo trajal do vključno 18. 10. 2021, pomeni pa, da bo na fakulteti 6 mesecev na voljo poseben prilagodljiv paket ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine zaposlenih očetov, ki so izrazili interes za sodelovanje. V okviru pilotnega preizkusa so med drugim načrtovane ozaveščevalno-izobraževalne in svetovalne delavnice za zaposlene očete, ki bodo del osnovnega nabora ukrepov. Aktivno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke namreč prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Poleg Fakultete za elektrotehniko so se javnem pozivu pridružili še podjetje NOMAGO d. o. o., Nogometni klub Bravo in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, s čimer bodo zajeta raznolika področja dela, različno število zaposlenih, specifični delovniki in naslovljeni številni drugi izzivi.

Projekt izvajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (koordinator) ter Mirovni inštitut (partner). Projektno idejo je sicer podprlo že več znanih očetov, na različnih televizijah se vrti spot, v teku je snemanje dokumentarnega filma (v katerem sodelujeta dekan FE in aktiven oče, zaposlen na FE), njihov pogled na aktivno očetovstvo pa lahko spremljate na spletni strani www.ockavakciji.eu ter na FB strani Očka v akciji.

Vodstvo fakultete se je odločilo, da vzporedno v predvidene aktivnosti podpre tudi vključitev zainteresiranih zaposlenih mam, ki imajo vsaj 1 otroka (starega do 18 let), s čimer bo pilot edinstven tudi na širši nacionalni ravni.