O-STA

Svetniki so se seznanili s poročilom Zdravstvenega doma Velenje za 2020

Velenje, 21. april 2021 - Na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki prisluhnili tudi poročilu Zdravstvenega doma Velenje za lansko leto, ki ga je predstavil direktor mag. Janko Šteharnik. Zdravstveni dom Velenje je lansko leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 778.677 evrov.

Zdravstveni dom Velenje je lani izvedel investicijska vlaganja v višini 657.717 evrov. Mestna občina Velenje je v višini 70 tisoč evrov sofinancirala ureditev prostorov centra za duševno zdravje patronažne službe in pediatričnih ambulant. Občina Šoštanj je v višini 10 tisoč evrov sofinancirala preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki pa je sofinancirala nakup reševalnega vozila v višini 10 tisoč evrov ter sanacijo objekta v Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v višini 15 tisoč evrov. Lani so se kadrovsko okrepili in tako je bilo konec leta tam zaposlenih 388 delavcev.

V Zdravstvenem domu Velenje se zaradi epidemije koronavirusa že več kot leto dni soočajo s številnimi novimi izzivi in prilagojenim delom. Že oktobra lani je Mestna občina Velenje skupaj z zdravstvenim domom, v želji, da bi bil dostop do zdravnika v teh časih hitrejših, pripravila zloženko "Kako do zdravnika?" V njej so bile zbrane osnovne informacije, kako in s kakšnimi simptomi do osebnega zdravnika, akutne infekcijske ambulante oz. dežurne ambulante.

Zdravstveni dom Velenje skupaj s zdravstvenima postajama v Šoštanju in Šmartnem ob Paki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na področju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V okviru javnega zavoda organizirajo zdravstvene storitve in skrbijo za zdravje njihovih bolnikov in uporabnikov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje