O-STA

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

(25.8.2005)

ZAČASNI PODATKIPROVISIONAL DATA

1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, junij 2005Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, June 2005

VI 05 VI 04VI 05 V 05

Kopenski promet105,699,8Land transport
Vodni prometzzWater transport
Zračni prometzzAir transport
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij110,0109,3Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti107,7102,3Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij113,4120,5Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije114,9103,5Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti73,799,1Computer and related activities
Poslovne dejavnosti93,999,5Enterprise activities
Podjetniško svetovanje90,7102,5Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje85,791,4Technical consultancy
Oglaševanje114,7106,7Advertising
Druge poslovne dejavnosti109,8118,8Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme112,4109,0Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti125,6100,0Other service activities

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality

Metodološka pojasnila najdete v priponki.

Priponke: 20-PO-139-0508.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak