O-STA

Začenjamo z ureditvijo odvajanja padavinskih in zalednih vod v Pesju

Velenje, 3. maj 2021 - Danes začenjamo z ureditvijo odvajanja padavinskih in zalednih vod v Pesju nad Lilijsko ulico. Po zaključku del se bodo padavinske in zaledne vode stekale v odprti zadrževalnik oz. vtočni objekt in v primeru močnejših padavin ne bodo ogrožale nekaterih objektov. Dela bodo končana predvidoma do konca meseca junija.

Uredili bomo odprt jarek s trapeznim pretočnim prerezom, težnostne pregrade z umirjevalnim bazenom in odprtim zadrževalnikom ter servisne dovozne poti v makadamski izvedbi. Obnovo bomo izvedli na pobudo Krajevne skupnosti Pesje in Komunalnega podjetja Velenje.

Izvajalec del je Franc Sovič, s. p., podizvajalec pa Gradbena klinika Darko Delopst, s. p.; vrednost del znaša 42.150 evrov.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje