O-STA

Prosta delovna mesta, 2. četrtletje 2005

(29.8.2005)

Področje: Trg dela

1. Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 2. četrtletje 2005

Job vacancies and occupied posts, Slovenia, 2 nd quarter 2005

DejavnostPovprečno število prostih delovnih mest Average number of job vacanciesPovprečno število zasedenih delovnih mest Average number of occupied postsDelež prostih delovnih mest Share of job vacanciesActivity
Število NumberŠtevilo Number%
Slovenija121857913501,5Slovenia
AKmetijstvo, lov, gozdarstvo150222960,7AAgriculture, hunting and forestry
BRibištvo in ribiške storitve32571,2BFishing, fish farming and related service activities
CRudarstvo1842280,4CMining and quarrying
DPredelovalne dejavnosti23382329661,0DManufacturing
EOskrba z električno energijo,plinom in vodo50114240,4EElectricity, gas and water supply
FGradbeništvo1942649252,9FConstruction
GTrgovina; popravila motornih vozil18861071411,7GWholesale, retail; certain repair
HGostinstvo895308522,8HHotels, and restaurants
IPromet, skladiščenje,zveze747502371,5ITransport, storage and communication
JFinančno posredništvo230212191,1JFinancial intermediation
KNepremičnine,najem, poslovne storitve1531650122,3KReal estate, renting & business activities
LJavna uprava, obramba, socialno zavarovanje323436750,7LPublic administ. & defence; comp. soc. sec.
MIzobraževanje1236579122,1MEducation
NZdravstvo, socialno varstvo508497871,0NHealth and social work
ODruge javne, skupne in osebne dejavnosti329294191,1OOther social and personal services

V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:

Prosta in zasedena delovna mesta pri delodajalcih z več kot 9 zaposlenimi, Slovenija, 2. četrtletje 2005

METODOLOŠKA POJASNILA

Podatke za raziskovanje o zasedenosti delovnih mest v Sloveniji pridobimo iz že obstoječih virov, in sicer iz obrazca PD-1 Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) in iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).Delež prostih delovnih mest je odstotni delež prostih delovnih mest med vsemi delovnimi mesti (prostimi in zasedenimi).Podatki o zasedenosti delovnih mest za četrtletje so prikazani kot povprečni mesečni podatki. Kot podatek za posamezni mesec se upošteva podatek o zasedenosti delovnih mest na zadnji dan tega meseca.Podatki SURS-a in ZRSZ se razlikujejo, ker pri zbiranju podatkov. ne uporabljata enake metodologije. ZRSZ namreč mesečne podatke objavlja kot kumulativni seštevek podatkov.V izračun podatka o prostih in zasedenih delovnih mestih so vključene dejavnosti od A - O, razen vojaški poklici. V podatkih o zasedenih delovnih mestih v dejavnosti kmetijstva so zajeti kmetje in člani njihovih kmečkih gospodarstev, ki so pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovani ali samo zdravstveno zavarovani (SRDAP).

Priponke: 07-PO-146-0502.doc

Pripravil-a: Tanja Perko