O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na redno novinarsko konferenco

v sredo, 31. avgusta 2005, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.

Tokrat smo Vam pripravili:

pregled aktualnih dogodkov iz dejavnosti državnega statističnega urada - o njih bo spregovorila mag. Irena Križman, generalna direktorica;

podatke o tekočem primanjkljaju in o dolgu države, temeljne kategorije prihodkov in izdatkov države za obdobje 2000-2004 in napoved višine primanjkljaja in dolga za leto 2005 - analizo podatkov bo predstavil Andrej Flajs, sekretar, vodja sektorja za nacionalne račune; pojasnil bo tudi razloge za nadaljnje metodološke uskladitve. Podatki so del rednega jesenskega Poročila Evropski komisiji, ki ga skupaj pripravljata Ministrstvo za finance in Statistični urad in ki vsebuje že spomladi napovedano revizijo za celotno preteklo obdobje.

Vljudno vabljeni - nasvidenje v sredo.

Statistični urad RS