O-STA

Župan nadaljuje razgovore z vodstvi gospodarskih družb

Velenje, 13. maj 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol nadaljuje z obiski vodstev gospodarskih družb, kjer potekajo razgovori o razvojnih projektih tako podjetij, kot tudi predstavitve projektov lokalne skupnosti, ki smo jih pripravili v sklopu priprav na prestrukturiranje gospodarstva Šaleške doline. Na delovnih sestankih iščemo sinergije za vzajemno sodelovanje in nadgradnjo projektov. Z izmenjavanjem informacij o razvojnih projektih in povezovanjem, bomo v proces preobrazbe Šaleške doline nastopili bolj povezani in bolje pripravljeni. Prav tako bomo na podlagi celovite informacije s strani gospodarstva lažje opozarjali na sistemske težave (kadri, zaposlovanje, sredstva) in predlagali učinkovitejše rešitve, ki bodo zaznane in predlagane s strani gospodarstva.

Že pred prvomajskimi prazniki je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol z ekipo obiskal tri gospodarske družbe, z delovnimi sestanki pa nadaljujemo tudi v maju. V zadnjem tednu je župan z ekipo obiskal podjetja Esotech, Pegaz in Veplas. Razgovori so potekali predvsem o poslovanju po enoletnem spopadanju z epidemijo, načrtovanih razvojnih projektih, pripravah na prestrukturiranje in predvidenem zaposlovanju kadrov v prihodnjih letih. Župan Peter Dermol se vodstvom podjetij tudi zahvali za pomemben prispevek k gospodarskemu razvoju Šaleške doline in jih povabi k sodelovanju pri razvojnih projektih.

Podjetje Esotech se je v zadnjem obdobju usmerilo predvsem na zunanje trge. Z več kot 170 zaposlenimi iščejo priložnosti na področju ekologije, gradbeništva in energetike. V lanskem letu so ustvarili 35 milijonov evrov prihodkov, letos pa že zaznavajo močno rast. Vodstvo je izpostavilo težavo s pridobivanjem kadrov, predvsem inženirjev. Ker le-teh ne pridobijo, poslujejo z najeto delovno silo iz tujine.

Skupino Veplas tvori matična delniška družba in 5 hčerinskih podjetij. Z 250 zaposlenimi sodijo v panogo kompozitov, ki je v zadnjem obdobju najhitreje rastoča panoga. Želijo postati prepoznaven proizvajalec "hi-tech" kompozitov, letno ustvarijo 25 milijonov evrov realizacije. Njihova glavna konkurenčna prednost sta veliko znanja in dobri kadri. Skupina Veplas je tudi kupec ene izmed parcel v Poslovni coni Stara vas, kjer bodo v naslednjih mesecih začeli z gradnjo nove hale, v kateri bo lakirnica. Prav tako bodo širili obrat v Šoštanju. V zadnjem času tudi oni zaznavajo težave pri iskanji novih kadrov, do konca leta pa načrtujejo še 60 novih zaposlitev. Najbolj prepoznavni so v segmentu medicinskih pripomočkov, avtodomov in strojegradnje, letalske industrije ter balistike.

Podjetje Pegaz deluje kot sistemski integrator s svojimi rešitvami na področju računalniških sistemov in omrežij že od 1991 leta. Ker so nedavno praznovali obletnico 30 let delovanja, smo jim ob tej priložnosti tudi čestitali in se zahvalili za prispevek k razvoju lokalne skupnosti saj so tudi manjša podjetja izjemno pomembna za stabilno gospodarstvo.

Pri obiskih si župan Peter Dermol z ekipo ogleda tudi proizvodne prostore.

Pošiljamo fotografije z obiskov.

Prijazen pozdrav in ostanimo zdravi!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje