O-STA

Svetovna raziskava: Banke po celotnem svetu nameravajo v treh do petih letih temeljito prenoviti svoje nekonkurenčne računalniške sisteme

Svetovna raziskava: Banke po celotnem svetu nameravajo v treh do petih letih temeljito prenoviti svoje nekonkurenčne računalniške sisteme.

Sibos 2005
MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV:
http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=4964146

KOPENHAGEN, Danska--(BUSINESS WIRE)--6. september 2005--

Raziskava podjetij Accenture in SAP je osvetlila bistvene spremembe, ki se neposredno dotikajo svetovne bančne industrije in zaradi katerih bodo morale banke temeljito prenoviti svoje osnovne računalniške sisteme in na novo osmisliti njihovo arhitekturo.

Banke po celotnem svetu so vse bolj nezadovoljne s svojimi storitvami in nameravajo v kratkem temeljito prenoviti svojo programsko in strojno opremo, da bi tako povečale konkurenčnost, je poglavitno sporočilo globalne raziskave, ki sta jo izvedli podjetji Accenture (NYSE: ACN) in SAP AG (NYSE: SAP). Rezultate raziskave sta podjetji predstavili na najpomembnejšem svetovnem letnem srečanju finančnikov, Sibos 2005 v Kopenhagnu na Danskem.

Sedemdeset odstotkov vseh managerjev je kot glavni razlog za neuspešnost bančnih računalniških sistemov navedlo pomanjkanje fleksibilnosti, več kot polovica pa je kot vzroke za slabšanje konkurenčnosti navedla visoke stroške obratovanja in pomanjkljivo sistemsko integracijo. Za reševanje teh težav se je bistven delež bank, ki so sodelovale v raziskavi, odločilo za zamenjavo svojih sistemov v naslednjih petih letih, od tega 30 odstotkov v Evropi, preko 35 odstotkov v azijskopacifiškem območju ter več kot 20 odstotkov v Severni Ameriki.

"Vzdrževanje osnovnih računalniških sistemov je začelo zavirati IT oddelke v bankah," je povedal predsednik uprave Celenta Octavio Marenzi. Ob tem je navedel še izjemno konkurenčnost znotraj sektorja in potrebno po sledenju novih proizvodov ter krepitvi vezi s strankami, kar bo po njegovem mnenju privedlo do pomembnih premikov na področju IT sistemov v naslednjem desetletju.

SAP in Accenture sta začela sodelovati leta 2003 in sta pred kratkim objavila raziskavo naslovljeno "Spremembe v bančnih IT sistemih". V raziskavi sta podjetji želeli raziskati trenutno stanje, vpliv in načrte za transformacijo osnovnih bančnih računalniških sistemov. Obsežna globalna raziskava je ena od prvih, ki je za mnenje povprašala vodilne bančne in IT sodelavce, in hkrati tudi uslužbence na okencih, ki so primarni uporabniki računalniških sistemov.

V raziskavi je sodelovalo več kot 1.500 bančnikov iz bank vseh velikosti v Evropi (40 vseh bank), azijskopacifiškem območju (30 odstotkov) in Severni Ameriki (30 odstotkov). Prav tako je bilo za mnenje povprašanih 43 izmed 100 največjih bank na svetu. Za namene raziskave je bil osnovni bančni računalniški sistem definiran kot vsota vseh IT komponent, ki bankam omogočajo upravljanje z osnovnimi bančnimi proizvodi in storitvami, vključno s podatki o strankah, transakcijskih računih, posojilih, hipotekah, transakcijah in kreditnih karticah.

Problemi pri uporabi osnovnih sistemov so prišli še posebej do izraza pri delu uslužbencev v podružnicah in na okencih. Ta skupina je izpostavila vsakodnevne probleme, s katerimi se srečuje zaradi uporabe zastarelih sistemov, ki močno vplivajo na njihovo delo s strankami:
- Zaposleni v podružnicah so dejali, da se morajo kar 40 odstotkov delovnega časa ukvarjati s podatki o strankah, ne pa s strankami samimi. Odstotek časa, ki ga morajo zaposleni nameniti takemu delu je najvišji na azijsokpacifiškem območju in dosega kar 48 odstotkov, medtem ko ta številka v Evropi znaša 34 odstotkov in v Severni Ameriki 36 odstotkov.
- Zaposleni v podružnicah so se strinjali, da bi bilo najbolj potrebno spremeniti odzivni čas (38 odstotkov anketiranih) in povezljivost različnih aplikacij (prav tako 38 odstotkov). Odzivni čas je najbolj skrbel uslužbence v Evropi (50 odstotkov), medtem, ko je bila povezljivost aplikacij na prvem mestu na azijskopacifiškem območju (41 odstotkov) in v Severni Ameriki (38 odstotkov).
- Polovica zaposlenih v podružnicah se je strinjala, da so pogoste in nezaželene zamude največji vzrok za dolgotrajno obdelavo podatkov. Ostali problemi na tem področju so izvirali iz nepoenotenih podatkov o strankah in zaradi nerazumevanja potreb strank.
- Najboljše rešitve za povečanje obsega poslovanja z obstoječimi strankami so se razlikovale glede na regije. Tako je 54 odstotkov anketiranih iz azijskopacifiškega območja kot najboljšo rešitev navedlo boljše razumevanje strank, medtem ko je 55 odstotkov evropskih in 41 odstotkov severnoameriških anketirancev na prvo mesto postavilo večjo količino časa, ki bi ga morali preživeti z njimi.

Globalna potreba po fleksibilnosti in želja po integraciji

Anketirani managerji v bankah so za nefleksibilnost svojih sistemov navedli dva poglavitna razloga: stari sistemi so zasnovani na tehnologiji, ki po njihovem ne omogoča rasti v prihodnje, sistemi, ki so bili tekom let prilagojeni delovanju banke, pa so sčasoma postali imuni na spremembe in dragi za vzdrževanje. Ker delavci v podružnicah kar 40 odstotkov svojega delovnega časa porabijo za urejanje podatkov o strankah, je ta raziskava identificirala ne le težave vodilnih ampak tudi izzive, s katerimi se dnevno spopadajo uslužbenci za okenci.

"Ta raziskava je nakazala potrebo po poenostavljenju notranjega ustroja IT sistemov v vodilnih bankah, ki bodo morale začeti uporabljati sisteme, ki bodo fleksibilni, odporni in storilnostno usmerjeni" je dejal Jean-Marc Ollagnier, iz Skupine za finančne storitve pri podjetju Accenture. "Tak pristop bo zamenjal nepotrebno zahtevne IT sisteme ter omogočal bolj optimalno povezavo IT z poslovnim modelom in fleksibilnost pri prihodnjih poslovnih odločitvah."

Raziskava je prav tako razkrila, da imajo vodilni zaposleni različna pričakovanja glede vrednosti, ki jih mora osnovni računalniški sistem vrniti banki. Tako je 39 odstotkov vodilnih bančnikov želelo sistem, ki bo omogočal inovativne izdelke, medtem ko si 40 odstotkov IT strokovnjakov želi sistema, ki bi bil čim cenejši za vzdrževanje.

Stroški

V skladu s pričakovanji je skoraj polovica vodilnih delavcev kot poglavitni dejavnik pri odločanju za bančne računalniške sisteme navedla stroške. Raziskava je razkrila, da banke več kot polovico svojega delovnega proračuna za IT namenjajo tem sistemom. Večji del te vsote je namenjen razvoju in vključevanju novih funkcionalnosti ali možnosti v osnovni sistem. V azijskopacifiški regiji banke kar 70 odstotkov denarja, namenjenega osnovnim sistemom, porabijo za njihovo vzdrževanje.

"Banke po svetu potrebujejo osnovne sisteme, ki jih bo moč v prihodnje enostavno posodabljati, ki bodo fleksibilni, in ki bodo omogočali odzivanje na nepričakovane spremembe in odkritja," meni Thomas Balgheim, član uprave za finančne storitve pri podjetju SAP AG. "Bančna industrija je vstopila v obdobje industrializacije, podobno kot so pred leti storili proizvajalci. Prednosti sodobnih osnovnih računalniških sistemov lahko bankam prihranijo denar, povečajo čas, ki ga lahko uslužbenci namenijo delu s strankami in strankam ponudijo izdelke, ki ustrezajo njihovim potrebam."

Doseganje obnovljivosti sistema

Velika večina anketiranih vodilnih IT delavcev kot ključni del IT sistemov zagovarja komponentno arhitekturo, usmerjeno na storitve.

Čeprav so anketiranci na vprašanje o ciljni arhitekturi sistemov podali ogromno različnih odgovorov, so le redki že izdelali načrte za doseganje tega cilja. Vseeno pa se večina bank, ki so sodelovale v raziskavi, med seboj močno razlikuje glede doseganja te ciljne arhitekture. 49 odstotkov vodilnih IT in 50 odstotkov vodilnih bančnih delavcev je zagovarjalo prehod na ciljno arhitekturo preko proizvodne linije, medtem ko jih je 28 oziroma 29 odstotkov zagovarjalo prehod s pomočjo funkcionalnih področij.

Metodologija

Raziskavo pri vodilnih delavcih v Severni Ameriki in azijskopacifiškem območju je izvedlo podjetje Celent, specializirano za raziskave in svetovanje na področju finančnih storitev, medtem ko je evropsko podjetje Novametrie, specializirano za raziskave o finančnih storitvah, izvedlo raziskavo pri vodilnih evropskih delavcih in pri uslužbencih v podružnicah po celotnem svetu. Accenture in SAP sta skupaj pokrila stroške obeh hkratno izvedenih raziskav med marcem in julijem 2005. Z raziskavama sta podjetji želeli raziskati trenutno stanje, vpliv in preoblikovanje osnovnih bančnih IT sistemov v 17 deželah. Raziskavo je sponzoriralo tudi Evropsko združenje za finančni management in marketing (EFMA). Raziskava je zajela 147 vodilnih delavcev iz 70 bank, od katerih je bilo 45 odstotkov zaposlenih v IT sektorju in 55 odstotkov vodilnih na področju bančništva. Raziskava na podružnicah je zajela 1.300 vodij podružnic in zaposlenih. Večina odgovorov na vprašanja je prišla iz bank, ki spadajo med vodilnih 100 na svetu.

Podjetji Accenture in SAP Alliance

SAP in Accenture sta sile združila leta 2003 z namenom nudenja učinkovitejših in manj tveganih načinov za izvajanje sprememb in poslovno rast bank in zavarovalnic. Podjetji te cilje dosegata s pomočjo skupnih delovnih skupin za razvoj in prodajo, integriranih rešitev in storitev, inovativnega podajanja rešitev in izjemno učinkovite praktične uporabe le-teh. Accenture in SAP s svojo več kot 30 letno zgodovino in izkušnjami na področju razvoja in uresničevanja inovativnih rešitev trenutno sodelujeta s preko 1.000 vodilnimi finančnimi ustanovami, s katerimi skupaj uresničujeta svojo vizijo arhitekture zasnovane na odprtih standardih.

O podjetju Accenture

Accenture je svetovno znano podjetje za globalno svetovanje, tehnološke storitve in oddajanje del. S svojo zavezanostjo k nudenju inovativnih pristopov Accenture svojim strankam pomaga pri doseganju visoke storilnosti, tako za podjetja kot za vlade. S svojim poglobljenim znanjem na področju industrije in poslovnih procesov, obsežnimi globalnimi viri in potrjeno uspešnostjo bo Accenture zagotovo poiskala ustrezne osebe, tehnologije in znanja, ki bodo strankam omogočile izboljšanje poslovanja. S preko 115.000 zaposlenimi v 48 državah je podjetje v fiskalnem letu do 31. avgusta 2004 ustvarilo neto prihodke v višini 13,67 milijard ameriških dolarjev. Domača stran podjetja je www.accenture.com.

SAP za banke

SAP za banke je celovita rešitev, s katero boste lahko nadzorovali vse aspekte bančnega dela, od nadzora nad osnovnimi sistemskimi procesi, pregleda nad vsemi transakcijami do upravljanja s strankami ter vodili finančno računovodstvo, nadzirali stroške in izvajali analize donosnosti in tveganj. SAP za banke uporablja že preko 550 strank v 60 državah po vsem svetu, ker jim ta programska oprema omogoča ustrezno upravljanje s transakcijami in odnosi, hitro izkoriščanje tržnih priložnosti ter enostavno prilagajanje novih proizvodov specifičnim potrebam posameznih strank (več informacij na http://www.sap.com/banking/).

O podjetju SAP

SAP je vodilni svetovni ponudnik poslovno informacijskih rešitev*. Danes več kot 28.000 strank v več kot 120 državah sveta uporablja SAP-ove poslovne rešitve na več kot 99.460 računalnikih - od rešitev za majhna in srednja podjetja do celotne družine rešitev za velika podjetja in globalne korporacije. Integracijska tehnološka platforma SAP NetWeaver(R) daje dodatno moč podjetjem za inovativnost in izzive okolja. Družina rešitev mySAP Business Suite pomaga podjetjem in organizacijam po vsem svetu izboljšati odnose s strankami in sodelovanje s partnerji ter ustvarjati učinkovite oskrbovalne verige in poslovne procese. Podjetja z edinstvenimi poslovnimi procesi v različnih panogah, od visoke tehnologije, trgovine, finančnih storitev do javne uprave, lahko poslujejo učinkoviteje s pomočjo več kot 25 SAP-ovih panožno prilagojenih rešitev. S podružničnimi podjetji v več kot 50 državah je podjetje uvrščeno na več borz, med drugim na frankfurtsko in NYSE pod imenom "SAP". (Več informacij na www.sap.com).

(*) SAP v sklop poslovno informacijskih rešitev vključuje načrtovanje virov in ostale programske rešitve, kot so upravljanje z verigo dobaviteljev, odnosi s strankami, spremljanje življenjskega cikla izdelka in upravljanje z dobavitelji.

Vse izjave v tem dokumentu razen zgodovinskih dejstev spadajo v kategorijo "izjav o dogajanju v prihodnosti", kot jih definira ameriška zakonodaja iz leta 1995. Besede kot so "predvidevati", "verjeti", "ocenjevati", "pričakovati", "napovedovati", "nameniti", "lahko", "načrtovati", "snovati", "predvidevati", "bi lahko" "bo" in podobni izrazi, kot se navezujejo na SAP so uporabljene z namenom definiranja takih "izjav o dogajanju v prihodnosti". SAP ni v nobenem pogoju zavezan k spreminjanju takih izjav. Vse izjave o dogodkih v prihodnosti vsebujejo določen element tveganja, ki lahko povzroči, da bodo končni rezultati bistveno drugačni od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na prihodnje finančne rezultate podjetja SAP, so bolj podrobno določeni v poročilih podjetja SAP ameriški agenciji za vrednostne papirje (SEC), vključno z najnovejšim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce opozarjamo, da se ne zanašajo preveč na "izjave o dogajanju v prihodnosti", ki veljajo samo če opisujejo dogajanje pred objavo takšnih izjav.

(C) 2005 SAP AG. Vse pravice pridržane.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver in ostali izdelki in storitve podjetja SAP, omenjeni v tem dokumentu ter njihovi logotipi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke SAP AG v Nemčiji in ostalih državah po vsem svetu. Vsi ostali omenjeni proizvodi in storitve so blagovne znamke v lasti matičnih podjetij. Podatki v tem dokumentu so izključno informativne narave. Nacionalne specifikacije glede proizvodov se lahko razlikujejo.

kontakti

SAP
Andrea Robillard, +1 610-661-4487
andrea.robillard@sap.com
ali
Alicia Lenze, +49 6227 7-40445 alicia.lenze@sap.com
ali
Accenture
Marykate Reese, +1 917-452-8738 marykate.reese@accenture.com
ali
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315 / +1 610-661-3200
press@sap.com