O-STA

Podjetje Schick Technologies napovedalo združeitev s Sirona Dental Systems; posel vreden 1,9 milijarde dolarjev

NEW YORK, ZDA & BENSHEIM, Nemčija - (BUSINESS WIRE)- 26. september 2005 - Podjetje Schick Technologies, Inc. (OTC BB: SCHK):

- Z združitvijo bo nastalo vodilno podjetje za visokotehnološko zobozdravstveno opremo, s prihodki od prodaje okrog 500 milijonov dolarjev po vsem svetu, vključno z več kot 180 milijoni dolarjev v Severni Ameriki

- S svojo industrijo in izdelki se širi po svetu ter združuje podjetja za raziskave in razvoj svetovnih razsežnosti

- Delničarji podjetja Schick bodo prejeli dividende na delnico v višini 2,5 ameriških dolarjev

- Pričakuje se višji dobiček na delnico v letu 2006

Podjetje Schick Technologies, Inc. (OTC BB: SCHK), inovator na področju digitalnih radiografskih sistemov in naprav za zobozdravstveno industrijo, in Sirona Dental Systems, vodilni proizvajalec visokotehnološke zobozdravstvene opreme, sta sporočila, da sta podpisala dokončno pogodbo o združitvi v vrednosti 1,9 milijarde dolarjev. Z združitvijo bo nastalo vodilno podjetje v zobozdravstveni tehnologiji z močno proizvodnjo v vseh večjih vejah zobozdravstvene industrije. Podjetje Schick zavzema vodilni položaj na področju digitalnih intraoralnih sistemov v Severni Ameriki, podjetje Sirona pa je vodilni dobavitelj opreme CEREC CAD/CAM, panoramskih in intraoralnih sistemov ter centrov in instrumentov za zdravljenje po vsem svetu.

Pogoji pogodbe

Transakcija je zasnovana kot neobdavčena izmenjava delnice za delnico, pri čemer bo podjetje Schick matični družbi podjetja Sirona izdalo 36,97 milijona novih delnic podjetja Schick v zameno za svoj stoodstotni gospodarski interes v podjetju Sirona. Lastniška udeležba lastnikov podjetja Sirona bo v združenem podjetju 67-odstotna, preostanek pa bodo prevzeli trenutni delničarji podjetja Schick. Delničarji podjetja Schick bodo prav tako prejeli dividende na delnico v višini 2,5 ameriških dolarjev, kar bo sporočeno pred dokončnim zaključkom pogodbe. V pogodbi je glede na enotni tečaj delnice podjetja Schick v višini 25,1 ameriških dolarjev z dne 23. septembra 2005 vrednost celotnega podjetja Sirona ocenjena na 1,46 milijarde ameriških dolarjev, vključno z okrog 537 milijonov ameriških dolarjev v neto dolgovih. Združeno podjetje se bo preimenovalo v Sirona Dental Systems, Inc., sedež pa bo imelo v prostorih podjetja Sirona v Bensheimu v Nemčiji. V ZDA bi novo podjetje imelo sedež v prostorih podjetja Schick v New Yorku. Podjetje bo s svojimi navadnimi delnicami čimprej kotiralo na borzi NASDAQ.

Upravna odbora obeh podjetij sta enoglasno podprla združitev, ki naj bi se po pričakovanjih zaključila v prvem četrtletju leta 2006. Pogodba še čaka na odobritev delničarjev podjetja Schick, dovoljenje pristojnih upravnih agencij, pripravo finančnih poročil podjetja Sirona v skladu z ameriškimi računovodskimi standardi (GAAP) in drugimi običajnimi pogoji za združitev. Delničarji, ki imajo v lasti okrog 37 odstotkov izdanih navadnih delnic in delnic v obtoku, so podpisali sporazume, s katerimi podpirajo transakcijo.

Predsednik uprave podjetja Sirona, Jost C. Fischer, bo postal predsednik uprave in izvršni direktor združenega podjetja Sirona Dental Systems, Inc. Predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Schick, Jeffrey T. Slovin, bo postal namestnik predsednika uprave združenega podjetja in poslovni direktor oddelka v ZDA. Finančna direktorica podjetja Sirona, Simone Blank, bo postala namestnica predsednika uprave in finančna direktorica združenega podjetja. V upravi združenega podjetja bo podjetje Sirona imelo sedem članov, podjetje Schick pa tri.

Dodatni potenciali, sinergije

Z združitvijo bo nastalo podjetje s trdnim globalnim položajem z vrsto produktov, ki temeljijo na komplementarni tehnologiji, dobri geografski pokritosti in prodajnih poteh. Združeno podjetje bo imelo širšo ponudbo izdelkov, tako da bo združilo vodilno proizvodnjo intraoralne digitalne radiografije podjetja Schick v Severni Ameriki s štirimi vodilnimi kategorijami izdelkov v industriji podjetja Sirona: zobozdravstveni sistemi CAD/CAM CEREC, visokotehnološki sistemi ter centri in instrumenti za zdravljenje. Prepoznavnost znamke obeh podjetij znotraj zobozdravstvene skupnosti povsod po svetu bo omogočilo širitev združenega podjetja Sirona Dental Systems po vsem svetu.

"Ta posel predstavlja pomembno strateško priložnost za rast, tako za delničarje kot tudi za partnerje in zaposlene," je dejal predsednik uprave Schicka Jeffrey T. Slovin. "Ustvarili bomo podjetje z močno globalno prisotnostjo, največjo ponudbo produktov in odličnost v raziskavah in razvoju. Skupaj s Sirono imamo izjemno prepoznavne blagovne znamke po vsem svetu."

"Združitev nas navdaja z optimizmom in zaupanjem v bodočo rast združenega podjetja. Schick je logičen partner, saj dopolnjuje prednosti Sirone, predvsem v ZDA," je dodal Jost C. Fischer, predsednik uprave in izvršni direktor Sirone. "Sirona in Schick sta resnična inovatorja v našem sektorju in združena platforma za R&R bo koristila distributerjem, strankam in pacientom."

Združeno podjetje bo imelo 1800 zaposlenih in pro forma prihodke od prodaje za zadnjih 12 mesecev do 30. junija 2005 v višini približno 500 milijonov dolarjev, od tega 180 milijonov v Severni Ameriki. V istem obdobju je imelo združeno podjetje pro forma EBITDA v višini 120 milijonov dolarjev in denarni tok iz poslovanja, ki presega 100 milijonov dolarjev. Z združitvijo naj bi podjetji dosegli letne sinergijske učinke v višini od 5 do 7 milijonov dolarjev, in sicer v 12 do 24 mesecih po zaključku posla. Pričakovati je, da bo združitev pozitivno vplivala na Schickov dobiček na delnico v koledarskem letu 2006.

Posel je komentiral tudi Timothy P. Sullivan, generalni direktor podjetja Madison Dearborn Partners in član upravnega odbora Sirone: "Verjamemo, da bo združitev teh dveh močnih podjetij ustvarila precejšnjo vrednost za delničarje, in veselimo se, da ostajamo velik delničar Sirona Dental Systems."

Potrditev delničarjev

Posel bodo Schickovi delničarji potrjevali na izredni skupščini, ki bo potekala po prevedbi Sironinih poslovnih izkazov v ameriške računovodske standarde. Ob tem bo Schick Komisiji za nadzor trda vrednostnih papirjev (SEC) predal dokumentacijo, ki navaja podrobnosti in druge informacije v zvezi s poslom, in ki naj ga investitorji pred odločitvijo pozorno preberejo.

Informacija o interaktivni konferenci

Danes ob 11h po vzhodnem času oz. 8h po pacifiškem času bosta upravna odbora obeh podjetij razpravljala o poslu na interaktivni konferenci. Sodelujoči se lahko priključijo s konferenčnim klicem na tel. številko 866-314-5232, vstopna koda 61955681. Klicatelji iz tujine lahko sodelujejo na tel. številki +1-617-213-8052 z isto vstopno kodo. Do 3. oktobra 2005 do 23:59 po vzhodnem času bo na tel. številki 888-286-8010, vstopna koda 31302916, na voljo posnetek, ki ga lahko klicatelji iz tujine poslušajo na tel. številki +1-617-801-6888 z isto vstopno kodo. Na spletni strani www.schicktech.com bo konferenca predvajana v živo, na voljo pa bo tudi posnetek za vse tiste, ki se ne morejo udeležiti v živo.

Investicijska banka USB Investment Bank je pri poslu sodelovala kot edini Schickov finančni svetovalec, Dorsey & Whitney LLP pa kot pravni svetovalec. Sironin ekskluzivni finančni svetovalec je bil JP Morgan, Kirkland & Ellis LLP pa pravni svetovalec.

O podjetju Schick

Schick, ki ima certifikat ISO 9001, ustvarja, razvija in izdeluje inovativne digitalne radiografske sisteme in naprave za zobozdravstveni trg. Produkti, ki temeljijo na zaščiteni tehnologiji digitalnega zajemanja posnetkov, v trenutku ustvarijo radiografe z visoko ločljivostjo in imajo v primerjavi s tradicionalnimi rentgenskimi napravami precejšnje prednosti. Schick ima sedež v Long Island Cityju v ameriški zvezni državi New York. Prihodki od prodaje so 12 mesecih do 30. junija 2005, znašali 57 milijonov dolarjev, pri čemer je dobiček pred odbitimi obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednotenjem znašal 22 milijonov dolarjev. Več informacij o podjetju in produktih je na voljo na spletni strani http://www.schicktech.com.

O podjetju Sirona

Sirona (prej imenovana Siemens Dental) je eno izmed vodilnih podjetij na svetu na področju proizvodnje visoko kvalitetne zobozdravstvene opreme in tehnologij, ki že več kot 125 let oskrbuje distributerje opreme in zobozdravnike. Sirona razvija, proizvaja in prodaja celoten spekter zobozdravstvenih izdelkov, vključno z opremo CEREC CAD/CAM, sistemi za digitalno in analogno oralno, panoramsko in cefalometrično rentgensko slikanje, centri za zobozdravstveno oskrbo in vrtalnimi glavami. Podjetje Sirona je zavezano k ustvarjanju in podpori najbolj naprednih tehnologij v zobozdravstvu. Sedež podjetja je v Bensheimu v Nemčiji, ameriška podružnica pa ima sedež v mestu Charlotte v zvezni državi Severna Karolina. Prihodki od prodaje so v 12 mesecih do 30. junija 2005 znašali 441 milijonov dolarjev, pri čemer je dobiček pred odbitimi obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednotenjem znašal 99 milijonov dolarjev. Podjetje je pred kratkim zaključilo notranji odkup delnic s pomočjo zasebnih investicijskih družb Madison Dearborn Partners, LLC in Beecken Petty O'Keefe and Company iz Chicaga. Več informacij o podjetju in produktih je na voljo na http://www.sirona.com.

Ta izjava za javnost vsebuje izjave o napovedih v skladu s pomenom, definiranim v zakonu o pravnih postopkih za delnice v zasebni lasti iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), Besede kot so "prizadevati si" "nameravati", "morda", "verjeti", "bo", "projekt", "načrt", "ocena", "pričakovati" in drugi podobni izrazi označujejo izjave o napovedi, kot so definirane v omenjenem zakonu. Določeni ali celo vsi pričakovani rezultati, izraženi v teh izjavah, se morda ne bodo uresničili, saj temeljijo na trenutnih pričakovanjih in prepričanjih podjetij Schick in Sirona in vsebujejo številna tveganja in negotovosti, zaradi katerih so lahko dejanski rezultati materialno drugačni on tistih, navedenih v teh izjavah. Ta tveganja in negotovosti vsebujejo, a niso omejena na: 1) možnost, da delničarji ali regulatorji trga ne bodo potrdili predlaganega posla, ali da bo potrjevanje trajalo dlje, kot je pričakovano; 2) težave pri uspešni integraciji poslovanja obeh podjetij; 3) nepričakovani stroški v povezavi s predlaganim poslom; 4) združeno podjetje morda ne bo moglo doseči stroškovnih sinergij; 5) poslovanje bo morda trpelo zaradi negotovosti glede predlaganega posla; 6) morebitna uvedba nove regulative ali zakonodaje v sektorju. Sposobnost Sirone in Schicka, da dosežeta načrtovane prihodke in sinergijske učinke bo odvisna tudi od učinkov konkurence (predvsem odziva tržišča na združitev), učinkov splošnih ekonomskih in drugih faktorjev, na katere podjetji ne moreta vplivati, in druga tveganja ter negotovosti, občasno navedene v Schikovih javnih poročilih SEC-u.

Vsa finančna poročila podjetja Sirona temeljijo na podjetniških računih in so pripravljena v skladu z nemškimi, ne ameriškimi računovodskimi standardi. Sironine finančne informacije so zato lahko materialno drugačne, kot če bi bile pripravljene v skladu z ameriškimi računovodskimi standardi. Schickovi računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z ameriškimi računovodskimi standardi. Vsi pro forma konsolidirani računovodski izkazi so bili pripravljeni z združitvijo finančnih informacij na podlagi teh različnih računovodskih standardov, zato so lahko materialno drugačni, kot če bi bili pripravljeni v skladu z ameriškimi računovodskimi standardi. Več informacij o Schickovih faktorjih tveganja je na voljo v poročilu tipa 10-K in drugimi poročili, predloženimi SEC. Sirona in Schick ne prevzemata odgovornosti in izrecno zavračata vsakršno dolžnost glede posodabljanja informacij v tej izjavi za javnost.

V povezavi s predlaganim poslom bo Schick SEC-u predložil registracijsko izjavo z izjavo o zastopanju. Schickovi delničarji naj preberejo registracijsko izjavo in druge pomembne dokumente, predložene SEC-u, saj vsebujejo pomembne informacije o Sironi, Schicku in predlaganem poslu. Končno izjava o zastopanju bodo Schickovi delničarji dobili po pošti. Investitorji lahko dokumente pridobijo zastonj na spletni strani SEC (www.sec.gov). Poleg tega bodo dokumenti, ki jih bo SEC-u predložil Schick, zastonj na voljo na pravnem oddelku podjetja, na naslovu 30-00 47th Avenue, Long Island City, New York, 11101, Tel: (718) 937-5765.

Schick Technologies, Inc. ter direktorji in drugi člani uprave in zaposleni lahko v povezavi s poslom sodelujejo kot zastopniki delničarjev. Informacije o članih upravnega odbora in drugih direktorjih ter njihovim lastništvom delnic podjetja Schick so navedene v letnem poročilu podjetja na obrazcu 10-K za poslovno leto, ki se je končalo 31. marca 2005.

KONTAKT:
Schick Technologies, Inc.
Za medije:
Financial Dynamics
Torie Pennington, 212-850-5629

ali
Kal Goldberg, 917-741-1013

ali
Za investitorje:
Cameron Associates
Kevin McGrath, 212-245-4577

ali
Sirona Dental Systems
Za medije:
Ergo PR
Andrea Hamacher, 011-49-221-9128-8719