O-STA

Koncesijska pogodba za čiščenje javnih površin sklenjena za 11 let

Sporočilo za javnost

Velenje, 6. julij 2021 - S podjetjem Andrejc, d. o. o., smo podpisali koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki je začela veljati s 1. julijem 2021. Vrednost koncesije, ki smo jo sklenili za 11 let, za letno obdobje znaša 1.331.233,28 evra.

Koncesija zajema pregledniško službo, urejanje utrjenih površin, pometanje in čiščenje utrjenih in drugih površin, urejanje in čiščenje zelenih površin, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje igral in fitnes naprav ter izobešanje zastav. Na razpis so prispele tri vloge. Kot najugodnejši ponudnik za koncesijo je bilo izbrano podjetje Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o., ki je koncesijo opravljalo že v preteklem obdobju.

Velenje se med večjimi mesti v Sloveniji ponaša s številnimi laskavimi nazivi kot najbolj urejeno in gostoljubno mesto. V sklopu tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki poteka od leta 1991, je Velenje doslej že devetkrat (1995, 1999, 2001, 2007, 2009, 2010, 2015, 2019, 2020) prejelo prvo nagrado za urejenost, v letih 2011, 2013, 2014 in 2018 smo osvojili drugo mesto, tretje mesto pa v letih 2012 in 2017. Zato bomo tudi v prihodnje izvajali aktivnosti, ki bodo prispevali k urejenosti in boljši kvaliteti bivanja.

Koncesija se opravlja v skladu z Odlokom o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in Pravilnikom o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736