O-STA

Rezultati 89. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 33. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo RS za finance

objavlja

REZULTATE

89. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

33. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 27.09.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 89. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM089291205 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.167.017 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 99,070. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,71%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,297 in 99,026 (obrestna mera od 2,80% do 3,89% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 89. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.12.2005.

Razpisana emisija 33. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM033280906 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.649.700 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.500.000.000 SIT po enotni ceni 96,507. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,58%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,810 in 96,149 (obrestna mera od 3,26% do 3,96% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 33. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.09.2006.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 25.10.2005, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 22.11.2005.