O-STA

Plačevanje položnic brez provizije na Šaleški cesti 20

Sporočilo za javnost

Velenje, 8. julij 2021 - Delavska hranilnica je poslovalnico na Kidričevi cesti zaprla, zato bo plačevanje položnic brez provizije odslej možno plačevati le v prenovljeni poslovalnici Delavske hranilnice na Šaleški cesti 20.

Delavska hranilnica je poslovno enoto v Velenju odprla konec leta 2005. Kmalu se je pojavila potreba po širitvi in prenovi prostorov. V času celovite prenove prostorov na Šaleški cesti je Delavska hranilnica odprla poslovalnico na Kidričevi cesti, ki pa jo je sedaj zaprla.

Plačevanje položnic brez provizije bo tako odslej možno plačevati le v prenovljeni poslovalnici Delavske hranilnice na Šaleški cesti 20. Prenovljena poslovna enota je prostornejša, s sedmimi sodobno opremljenimi delovnimi mesti in tako strankam omogoča bolj prijazno in individualno obravnavo, kar je v teh časih izjemnega pomena.

Delavska hranilnica dosledno upošteva in izvršuje ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa, ki so in še bodo nekaj časa prisotni v našem življenju. Njihov vpliv se odraža tudi v daljših čakalnih vrstah v času plačilnih dni, zato vse uporabnike prijazno prosimo za strpnost in razumevanje.

Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko v okviru projekta Mestna blagajna položnice brez provizije plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice, in sicer v Poslovni enoti Velenje, Šaleška cesta 20, vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. ure do 16.30, ob sredah pa do 17. ure.

Brez provizije lahko občani poravnajo položnice, ki jih izstavljajo: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ECE, d. o. o., Ferdom, d. o. o., Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, krajevne skupnosti Bevče, Plešivec, Šentilj, Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Šalek Velenje, Premogovnik Velenje, d. o. o. (pripojen PV Invest, d. o. o.), PUP - Saubermacher, d. o. o., Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o., Staninvest, d. o. o., Šolski center Velenje, Vesta dom, d. o. o., Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letovanje, kupnine stanovanj, odvoz zapuščenih vozil in kazni.

Seznam izdajateljev položnic je objavljen tudi na spletni strani občine https://www.velenje.si/e-obcina/mestna-blagajna, kjer ga tudi sproti posodabljamo.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana