O-STA

Regencell Bioscience Holdings Limited je določil ceno delnic za prvo javno ponudbo, vredno približno 21,9 milijona ameriških dolarjev

16. julij 2021, 15:43 UTC

HONGKONG--(BUSINESS WIRE)-- Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (v nadaljevanju "Regencell" oziroma "podjetje"), podjetje v začetni fazi, ki se osredotoča na bioznanstvene raziskave, razvoj in komercializacijo tradicionalne kitajske medicine za zdravljenje nevrokognitivnih motenj in degeneracije, s posebnim poudarkom na motnji pozornosti s hiperaktivnostjo ("ADHD") in motnjah avtističnega spektra ("ASD"), je danes sporočilo ceno delnic za svojo začetno javno ponudbo ("ponudba"), ki zajema 2.300.000 navadnih delnic po ceni 9,5 ameriškega dolarja na delnico. Navadne delnice so dobile zeleno luč za kotacijo na kapitalskem trgu Nasdaq, trgovanje z njimi pa se bo najverjetneje pričelo 16. julija 2021 pod trgovalnim simbolom "RGC".

Regencell pričakuje, da bo skupni bruto izkupiček od ponudbe narasel do približno 21,9 milijona ameriških dolarjev pred odštetjem popustov ob upoštevanju prevzemanja jamstev ob prvi izdaji in drugih sorodnih stroškov. Poleg tega je podjetje prejemnikom primarne izdaje omogočilo, da v roku 45 dni kupijo še dodatne navadne delnice po enaki ceni in z manj popusti, v obsegu do 345.000 delnic. Ponudba naj bi se zaključila na dan 20. julija ali okoli 20. julija 2021, odvisno od izpolnitve običajnih pogojev ob zaključku izdaje.

Izkupiček od ponudbe se bo porabil za financiranje druge raziskovalne študije, formule in izdelke podjetja na področju tradicionalne kitajske medicine, plače zaposlenih, najem prostorov, obnove in opremo, registracije izdelkov in intelektualne lastnine, obratni kapital in druge splošne korporativne namene.

Naložbena banka Maxim Group LLC vodi evidenco primarne izdaje delnic z obveznostjo odkupa. Hunter Taubman Fischer & Li LLC nudi svetovanje podjetju Regencell, Loeb & Loeb LLP pa svetuje banki Maxim Group LLC v povezavi s ponudbo.

Regencell je ponudbo prijavil na ameriško Komisijo za vrednostne papirje (SEC) z obrazcem Form F-1 (št. prijave: 333-254571), ponudba pa je stopila v veljavo s 15. julijem 2021. Ponudba je bila predstavljena v prospektu, ki je bil prav tako posredovan komisiji. Kopije končne različice prospekta o ponudbi so na voljo pri banki Maxim Group LLC, ki se nahaja na naslovu 300 Park Ave, 16. nadstropje, New York, NY 10022 ali je dosegljiva na tel. št. (212) 895-3745. Prospekt je na voljo tudi na spletni strani komisije SEC na www.sec.gov

Preden se odločite, da boste investirali, preberite prospekt in druge dokumente, ki jih je Regencell posredoval komisiji ali pa jih še bo, da tako pridobite več informacij o podjetju in ponudbi. Ta objava za javnost ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k oddaji ponudbe za odkup katerihkoli vrednostnih papirjev podjetja. Vrednostni papirji podjetja se prav tako ne bodo prodajali v Združenih državah Amerike brez registracije ali statusa dovoljene izjeme v primeru neregistracije. Prav tako ne bo nobene ponudbe, nagovarjanja ali prodaje vrednostnih papirjev podjetja v katerikoli državi ali pod katerokoli pristojnostjo, kjer bi bila takšna ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih, ki so v veljavi v tej državi ali pod to pristojnostjo.

O Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited je podjetje v začetni fazi, ki se osredotoča na bioznanstvene raziskave, razvoj in komercializacijo tradicionalne kitajske medicine za zdravljenje nevrokognitivnih motenj in degeneracije, s posebnim poudarkom na motnjah ADHD in ASD. Podjetje je bilo ustanovljeno v Hongkongu leta 2014, svojo prvo raziskovalno študijo pa je izvedlo na podlagi personalizirane formule tradicionalne kitajske medicine v Hongkongu. Podjetje namerava predstaviti tri standardizirane predloge za formule tradicionalne kitajske medicine na tekočinski osnovi za blago, srednje močno in močno obliko motenj ADHD in ASD, najprej za trg v Hongkongu, nato pa še, po presoji podjetja, za druge trge.

Napovedne izjave

Vse izjave v tej objavi, razen izjav, ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih, so napovedne izjave, kar brez omejitev vključuje izjave o ponudbi podjetja. Te napovedne izjave zajemajo znana in neznana tveganja in negotovosti, temeljijo pa na trenutnih pričakovanjih in napovedih o prihodnjih dogodkih in finančnih trendih, ki, po mnenju podjetja, lahko vplivajo na finančno stanje podjetja, rezultate poslovanja, poslovno strategijo in finančne potrebe, vključno s pričakovanjem, da bo ponudba uspešno izpeljana. Vlagatelji lahko prepoznajo napovedne izjave v besedilu po besedah, kot so "lahko," "bo," "pričakuje," "predvideva," "namerava," "ocenjuje, "načrtuje," "verjame," "potencialen," "nadaljuje," "verjetno", in po drugih podobnih besednih zvezah. Podjetje se ne obvezuje, da bo posodabljalo tovrstne izjave glede na razvoj dogodkov ali spremenjena pričakovanja, razen v primerih, ko to zahteva zakon. Čeprav podjetje verjame, da so pričakovanja, izražena v teh napovednih izjavah, smiselna, pa ne more zagotoviti, da se bodo tudi izkazala za pravilna. Podjetje opozarja vlagatelje, da se dejanski rezultati lahko bistveno razlikujejo od pričakovanih rezultatov, ter jih spodbuja, da se seznanijo še z drugimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na prihodnje rezultate ter so na voljo v izjavi ob registraciji ponudbe ali v poročilih, ki jih podjetje posreduje Komisiji za vrednostne papirje (SEC).

Izvirno besedilo si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

Kontakti

Korporativne poizvedbe:
James Chung
strateški vodja
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

Za vlagatelje v Aziji
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Za vlagatelje zunaj Azije:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
podpredsednica
(212) 836-9611
lcati@equityny.com

Vir: Regencell Bioscience Holdings Limited