O-STA

Zadnja faza evropskega projekta Raznolikost in otroštvo: priročnik za strokovnjake_inje, interaktivna aplikacija za otroke in mlade in množični odprti spletni tečaj

Nasilje na podlagi spola je pogosto posledica normativnih pričakovanj, povezanih s spolom. Evropski projekt Raznolikost in otroštvo (2019-2021), v katerem sodeluje Fakulteta za socialno delo (UL), je osredinjen na posebno vrsto nasilja na podlagi spola, in sicer na nasilje nad LGBTI+ otroki in mladimi. Tovrstno nasilje je posledica dejstva, da LGBTI+ otroci in mladi "prestopajo" meje družbenih pričakovanj, ki jih pripisujemo določenemu spolu, in vključuje transfobijo, homofobijo, bifobijo in interfobijo ter s tem predstavlja nesprejemljivo kršitev človeškega dostojanstva, ki ima za otroke in mladostnike pogosto hude posledice.

Projekt Raznolikost in otroštvo izvajamo v 9 državah: Belgiji (Çavaria), Portugalski (CES), Španiji (Univerza v Gironi in Avtonomna univerza v Barceloni), Hrvaški (Zagreb Pride), Grčiji (KMOP), Litvi (LGL), Sloveniji (Fakulteta za socialno delo, UL), Madžarski (Hátter) in Poljski (Lambda Varšava).

V državah, ki so sodelovale v projektu, smo najprej analizirali stanje, v nadaljevanju pa izvedli vrsto raziskovalnih in ozaveščevalnih dejavnosti z otroki in mladimi in skupno 55 usposabljanj za 1100 strokovnjakov in drugih deležnikov.

V raziskovalni fazi smo intervjuvali 116 deležnikov, v anketi je sodelovalo 634 udeležencev. 105 mladih je sodelovalo v delavnicah, v katerih so razvijali občutljivost in ovrednotili družbene reprezentacije in govor o LGBTI+ osebah, kot tudi svoja opažanja in odnos do njih. Na podlagi raziskave na terenu smo pripravili 9 nacionalnih poročil in celostno poročilo s skupno analizo. Dostopna so na spletni strani projekta: https://www.diversityandchildhood.eu/project-reports.

Pri preprečevanju nasilja je ključno, da se z njim spopademo že v zgodnjih obdobjih otrokovega življenja, in s tem poskrbimo za dobrobit celotne družbe. Zato smo v zadnji fazi predvideli različne ukrepe, s katerimi želimo spreminjati družbeno naravnanost do spolne raznolikosti otrok v Evropi. S tem smo se ukvarjali na petih ključnih področjih življenja otrok: izobraževanja, zdravstva, družine, javnih prostorov in medijev.

Na podlagi analize so partnerji projekta Raznolikost in otroštvo sestavili seminar za deležnike in 5 različnih usposabljanj za zainteresirano javnost. Usposabljanja in seminar za deležnike smo izvajali v aprilu in maju. V tej fazi smo izvedli tudi dve delavnici za otroke in mlade.

V juniju smo izvedli 4-tedenski brezplačni množični odprti spletni tečaj (MOOC) za študente_ke, strokovnjake_inje in zainteresirano javnost.

Izdali smo tudi priročnik, v katerem se ukvarjamo z vprašanjem, kako obravnavati nasilje nad LGBTI+ otroki in mladimi, namenjen pa bo strokovnjakom_injam z različnih ključnih področij. Lahko si ga ogledate in prenesete tukaj: https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/Handbook_SLO.PDF.

V kratkem bo pripravljena tudi interaktivna aplikacija za otroke in mlade, ki temelji na formatu pogostih vprašanj in odgovorov. Informacijo o tem bomo objavili na spletni strani in FB Fakultete za socialno delo.

V prihodnjih dveh mesecih pričakujemo, da bomo v okviru projekta Raznolikost in otroštvo dokončali načrtovane dejavnosti in izpolnili zadane cilje.

2. in 3. septembra 2021 bomo izvedli zaključno konferenco, ki bo potekala v Barceloni v hibridni obliki (v živo in po spletu) in na katero se je mogoče brezplačno prijaviti tukaj: https://www.diversityandchildhood.eu/. Na voljo je tudi promocijski video: https://www.youtube.com/watch?v=0wQqcyQ8Vt8.

Poročila in informacije o projektnih aktivnosti so voljo na spletni strani in socialnih medijih:

Spletna stran: https://www.diversityandchildhood.eu/

FB: https://www.facebook.com/diversityandchildhood/

Twitter: https://twitter.com/Childhood_LGBTI

Instagram: https://www.instagram.com/diversityandchildhood/