O-STA

Raziskovalka pripomogla k vpisu istrskobeneškega narečja v register nesnovne kulturne dediščine

Raziskovalka pripomogla k vpisu istrskobeneškega narečja v register nesnovne kulturne dediščine

Istrobeneščina, narečje avtohtonih prebivalcev Kopra, Izole, Pirana in nekaterih drugih obmorskih krajev, ki ga aktivno raziskuje dr. Suzana Todorović, je vpisana v slovenski register nesnovne kulturne dediščine.

Italijanska Unija je leta 2016 dr. Suzano Todorović, poznavalko istrskih narečij in dialektologinjo s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, povabila k sodelovanju pri pripravi vloge za vpis istrskobeneških govorov v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Na podlagi njenega predhodnega terenskega raziskovanja je nato izdala več znanstvenih monografij in dva Istrobeneška jezikoslovna atlasa severozahodne Istre, ki med drugim poudarjata tudi sobivanje slovenskega in italijanskega naroda na tem območju. Poleg tega je dr. Todorović izpostavila, da istrskobeneško narečje v vsakodnevni komunikaciji ohranjajo pri življenju predvsem pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki živijo v Kopru, Izoli, Piranu in nekaterih okoliških krajih.

Z 22. julijem 2021 so tako Istrskobeneški govori v slovenski Istri postali nova enota nesnovne kulturne dediščine, za katero mora država izvajati ustrezne ukrepe za zagotovitev njihovega ohranjanja.