O-STA

SoftBank vstopa v dolgoročno strateško partnerstvo in sklepa sporazum o menjavi lastniških deležev z Deutsche Telekomom

Strateško partnerstvo podjetjem iz portfelja SoftBank zagotavlja dostop do približno 240 milijonov strank v Evropi in ZDA, podjetju Deutsche Telekom ("DT") pa povečanje povprečnega prihodka na uporabnika, zmanjšanje osipa uporabnikov in sodelovanje v skupnih podjetjih.

Skupina SoftBank bo prejela 225 milijonov novih delnic DT, ki bo v zameno dobila približno 45 milijonov delnic družbe T-Mobile US ("TMUS"); DT namerava od SoftBanka pridobiti še približno 20 milijonov delnic TMUS z reinvestiranjem prihodkov od napovedane prodaje družbe T-Mobile Netherlands

SoftBank tako razpršuje svojo izpostavljenost na področju telekomunikacij na Japonskem, v Evropi in ZDA z načrtovanim 41% lastništvom družbe SoftBank Corp., 4,5% družbe DT in 3,3%1 družbe TMUS

SoftBank bo zamenjala delnice družbe TMUS, na katerih temeljijo predvsem opcije s fiksno ceno brez možnosti povečanja, za delnice DT s pomembno možnostjo povečanja, postala drugi največji zasebni delničar DT s 4,5-odstotnim deležem in načrtovanim predstavništvom v upravnem odboru.

SoftBank ohranja precejšnjo izpostavljenost do družbe TMUS in pričakuje, da bo TMUS še naprej ustvarjal pomembno vrednost lastniškega kapitala s svojo vodilno vlogo na področju 5G in sinergijami ob združitvi

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SoftBank Group Corp. ("SoftBank") je v torek objavila, da je z Deutsche Telekom AG ("DT") sklenila dogovor o strateškem partnerstvu in menjavi lastniških deležev. V okviru strateškega partnerstva med podjetjema bo več kot 300 portfeljskih podjetij banke SoftBank dobilo dostop do dodatnih približno 240 milijonov strank DT v Evropi in ZDA, kar jim bo omogočilo hitro in ugodno širjenje. Družba DT pa bo imela koristi od povečanja povprečnega prihodka na uporabnika, zmanjšanja osipa uporabnikov in sodelovanja v skupnih podjetjih.

V skladu z dogovorom o menjavi lastniških deležev bo družba DT uveljavila del svojih nakupnih opcij, ki jih je družba SoftBank odobrila v povezavi s sporazumom iz junija 2020. Družba DT bo od družbe SoftBank pridobila približno 45 milijonov delnic družbe T-Mobile US ("TMUS") v zameno za izdajo 225 milijonov novih delnic DT družbi SoftBank iz svojega odobrenega kapitala. V naslednjem koraku namerava DT uveljaviti nakupne opcije za pridobitev še približno 20 milijonov delnic TMUS od družbe SoftBank s ponovno naložbo 2,4 milijarde USD pričakovanih prihodkov od prodaje iz napovedane prodaje družbe T-Mobile Netherlands. Zaradi teh transakcij - zamenjave lastniških deležev in ponovnega vlaganja prihodkov - bo SoftBank postal 4,5-odstotni delničar DT in obdržal 3,3-odstotni1 lastniški delež v družbi TMUS, ki bi se lahko povečal na 6,9 % z delnicami True-Up, če bi cena delnic TMUS dosegla določene mejnike. Transakcija bo razpršila prisotnost skupine SoftBank na področju telekomunikacij na Japonskem, v Evropi in ZDA, in sicer z 41% lastništvom družbe SoftBank Corp., 4,5% družbe DT in 3,3 %1 družbe TMUS. SoftBank bo tako imela dostop do skupno skoraj 300 milijonov strank po vsem svetu, od tega približno 55 milijonov strank družbe SoftBank Corp., približno 95 milijonov družbe DT in približno 140 milijonov družbe TMUS.

Transakcija je finančno prepričljiva. SoftBank zamenjuje delnice TMUS, ki so osnova za opcije s fiksno ceno brez možnosti povečanja, za delnice DT, za katere SoftBank verjame, da imajo znatno dolgoročno možnost povečanja, ki presega dogovorjeno referenčno ceno 20 EUR. SoftBank bo postal drugi največji zasebni delničar DT s predvideno zastopanostjo v upravnem odboru. Poleg tega banka SoftBank ohrani pomembno finančno izpostavljenost do družbe TMUS z delnicami, ki so osnova predvsem za opcije s spremenljivo ceno in potencialno delnice True-up2. SoftBank pričakuje, da bo družba TMUS še naprej ustvarjala pomembno vrednost lastniškega kapitala, saj bo ohranila vodilni položaj na področju 5G in izkoristila sinergije ob združitvi.

SoftBank bo lahko delnice DT in TMUS uporabila kot zavarovanje za namene financiranja in varovanja pred tveganji. Vsaka takšna transakcija bi bila skladna z dolgoročnim strateškim partnerstvom, pri čemer bi SoftBank ohranila znatno izpostavljenost do cen delnic DT in TMUS.

"To je prelomna transakcija, ki je resnično koristna tako za vse naše portfeljske družbe, kot tudi za SoftBank in Deutsche Telekom," je dejal Marcelo Claure, vodja podjetja, izvršni podpredsednik in glavni operativni direktor pri SoftBank Group Corp. ter glavni izvršni direktor SoftBank Group International. "Dolgoročno strateško partnerstvo bo ustvarilo neverjetne priložnosti za naša portfeljska podjetja, da pospešijo svojo rast z dostopom do približno 300 milijonov strank na Japonskem, v Evropi in ZDA. Transakcija diverzificira našo izpostavljenost na področju telekomunikacij in pomeni, da SoftBank postane drugi največji zasebni delničar DT, hkrati pa ohrani pomembno izpostavljenost do hitro rastočega podjetja TMUS. Dogovor pomeni tudi odločilen korak za DT na poti do zastavljenega cilja pridobitve večinskega deleža v družbi TMUS, pridružitev SoftBanka, največjega svetovnega vlagatelja v tehnologijo, pa potrjuje njihovo vizijo za prihodnost telekomunikacijskih storitev "Telco 2030" in dokazuje prednosti njihove znamke Magenta. Veselim se sodelovanja s Timom in ekipo še dolgo v prihodnosti," je še dodal Claure.

"Z veseljem pozdravljamo SoftBank kot novega ključnega vlagatelja in strateškega partnerja Deutsche Telekoma in komaj čakamo, da začnemo delati na priložnostih za ustvarjanje vrednosti v okviru tega sodelovanja, tako za SoftBank kot za Deutsche Telekom," je dejal Timotheus Höttges, glavni izvršni direktor družbe Deutsche Telekom AG. V skladu s sporazumom bo vodstvo družbe DT podprlo predlog družbe SoftBank, da se Marcela Claureja na naslednji letni skupščini izvoli v nadzorni svet družbe DT. Transakcijo sta sicer odobrila upravni odbor skupine SoftBank in nadzorni svet družbe DT, po pričakovanjih pa bo začela veljati z vpisom v poslovni register družbe DT.

Družba Sullivan & Cromwell je bila pravni svetovalec družbe SoftBank pri tej transakciji.

O skupini SoftBank Group

Skupina SoftBank Group vlaga v prebojno tehnologijo za izboljšanje kakovosti življenja ljudi po vsem svetu. Skupino sestavljajo SoftBank Group Corp. (TOKIO: 9984), investicijski holding, ki vključuje deleže v telekomunikacijah, internetnih storitvah, umetni inteligenci, pametni robotiki, internetu stvari in ponudnikih tehnologije čiste energije; sklade SoftBank Vision, ki vlagajo več kot 100 milijard ameriških dolarjev v pomoč izjemnim podjetjem pri preoblikovanju industrij in oblikovanju novih; sklad SoftBank Latin America Fund v vrednosti 5 milijard ameriških dolarjev, največji sklad tveganega kapitala v latinski Ameriki, in sklad SB Opportunity Fund, sklad v vrednosti 100 milijonov ameriških dolarjev, namenjen vlaganju v podjetja, ki so jih v ZDA ustanovili podjetniki iz rasnih manjšin. Za več informacij obiščite stran na povezavi: https://global.softbank.

1 Vključuje pričakovani učinek nameravane uveljavitve ~20 milijonov opcij TMUS s strani DT z 2,4 milijarde ameriških dolarjev prihodkov od prodaje družbe T-Mobile Netherlands. Pred nameravano uveljavitvijo opcij znaša lastniški delež banke SoftBank 4,9 %.

2 Delnice True-up so na voljo, če cena delnic družbe TMUS doseže določene mejnike.

Oglejte si izvirno različico na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210906005324/en/

Kontakti

Japonska:
sbpr@softbank.co.jp
+81 3 6889 2300

ZDA:

SoftBank Group
Mark Kornblau
mark.kornblau@softbank.com

Sard Verbinnen & Co
Benjamin Spicehandler / Hannah Dunning
SoftBank-SVC@sardverb.com

Vir: SoftBank Group Corp.

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.