O-STA

Letošnji Elektrofest na temo zaščite in zanesljivosti elektroenergetskega sistema v Sloveniji

Po enoletnem premoru so štiri elektroinstitucije v četrtek, 9. septembra, ponovno energetsko opismenjevale mlade. Fakulteta za elektrotehniko UL, družba ELES, družba GEN energija in Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) so ponovno izvedle Elektrofest. Pripravile so štiri "elektropostaje" namenjene inovativnemu opismenjevanju dijakov na področju energetike, ki jih je obiskalo skoraj 350 dijakov in tako obogatilo svoje razumevanje in znanje na področju zaščite, zanesljivosti in razvoja elektroenergetskega sistema. Letošnja tema Elektrofesta je bila zaščita in zanesljivost elektroenergetskega sistema v Sloveniji.

Fakulteta za elektrotehniko se je dijakom predstavila z delavnico "Moja izpostavljenost EMS", kjer so spoznali, kakšne so izpostavljenosti v okolici različnih naprav elektroenergetskega omrežja, kot so daljnovodi in transformatorske postaje. S pomočjo praktičnih meritev vrednosti električnega in magnetnega polja v okolici modela daljnovoda in transformatorske postaje ter v bližini nekaj tipičnih gospodinjskih naprav so lahko udeleženci na praktičen način pridobili informacije o velikosti polj v bližini tovrstnih naprav. Prikazali pa so tudi vpliv objektov na širjenje električnih in magnetnih polj v prostoru in upadanje njihovih vrednosti z oddaljenostjo od virov.

Družba ELES je dijakom razložila možne scenarije razvoja energetskega sistema, predstavila čezsektorsko povezljivost, ki je nujna, če želimo najti učinkovite rešitve za doseganje ciljev zniževanja toplogrednih plinov, in celovite rešitve, ki jih družba ELES išče na tem področju.

GEN energija se je dijakom predstavila z delavnico o virih električne energije v Sloveniji. Dijaki pa so lahko z obiskom njihovega interaktivnega multimedijskega centra Svet energije vstopili tudi v svet energije in energetike.

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je dijakom v visokonapetostnem laboratoriju EIMV, kjer simulirajo tudi pojave strel, predstavil naprave, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu.