O-STA

Študijski obisk projekta DeCarb, Aalborg (Danska, 8.-9. september 2021)

studijski obisk Danska m.jpg

Sporočilo za javnost

Velenje, 13. september 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je, kot pomemben lokalni deležnik projekta DeCarb, v minulem tednu skupaj z direktorjem občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztokom Morijem in vodjo Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karlo Sitar, udeležil študijskega obiska mesta Aalborg na Danskem, ki je bil organiziran v okviru projekta DeCarb in ga od leta 2018 izvaja Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Študijskega obiska se je udeležil tudi direktor zavoda Boštjan Krajnc.

Študijski obisk se je zaključil zelo uspešno, saj je velenjska delegacija z lokalnimi oblastmi in danskimi partnerji spletla trdne prijateljske vezi, ki so pomembne pri prenosu energetskega znanja in inovacij, ki bodo le s takšno mero sodelovanja v prihodnosti, Evropski uniji in državam članicam omogočile zeleno, trdno in povezano gospodarstvo.

V prvem dnevu študijskega obiska je bila izvedena regijska delavnica, ki je potekala na temo prekvalificiranja presežne delovne sile v povezavi s prestrukturiranjem premogovno intenzivnih regij in s tem povezanega lokalnega gospodarstva. Na delavnici so bili predstavljeni tudi podatki o napredku in uspešnosti razogljičenja drugih držav članic konzorcija. V drugem delu delavnice, so se predstavniki Mestne občine Velenje in predstavniki Zavoda KSSENA udeležili tudi okrogle mize, na kateri so razpravljali o pravilnih načinih in pogojih prestrukturiranja presežne delovne sile, stopnji družbene zavesti o razogljičenju lokalnega gospodarstva in o pravilnih pristopih izvajanja regionalnega razogljičenja.

V drugem dnevu študijskega obiska si je velenjska delegacija v okviru ekskurzije ogledala cementarno in jezero Chalk Pit Lake, ki ga uporabljajo za daljinsko hlajenje, tamkajšnjo še vedno delujočo termoelektrarno Nordjyllandsværket in staro elektrarno Aalborg Nordkraft, ki leži v osrčju mestnega jedra in je bila v letu 2009, z izzivajočimi industrijskimi arhitekturnimi detajli, popolnoma prenovljena v današnji večnamenski športno-kulturni center. Mesto z 220 tisoč prebivalci še vedno ogrevajo na premog, ki ga želijo opustiti do leta 2028. Alternative za premog še nimajo, razmišljajo pa o uporabi različnih virov, kot je izkoriščanje vetrne energije, sežig odpadkov, toplotna energija z odpadnih voda ter druge nove tehnologije, ki jih še preučujejo.

Med 21. in 22. septembrom 2021 v Velenju pripravljamo konferenco na temo dobrih praks prestrukturiranja premogovnih regij z načeli pravičnega prehoda, s poudarkom na nemškem modelu. Sodelovali bodo tako predstavniki evropske komisije, nemško veleposlaništvo in gospodarska zbornica, predstavniki vseh 4 nemških premogovnih regij, predstavniki lokalnih skupnosti. Drugi dan konference bosta potekali dve okrogli mizi na temo priprave Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in Zakonu o prestrukturiranju SAŠA regije, saj potrebujemo sistemsko podlago in stabilen vir financiranja. Vabljeni, da se nam pridružite in spremljate konferenco v živo v Domu kulture Velenje ali preko spleta. Več o programu in prijavi na konferenco: https://mestnaobcinavelenje.wixsite.com/konferenca/domov

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca maja 2023. Financiran je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (angl. ERDPF - European Regional Development Fund) in združuje 9 partnerjev (9 regij) z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, ki bo regije iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom usmerila proti prihodnosti čiste energije. Vključeni so projektni partnerji is Španije, Poljske, Nemčije, Bolgarije, Romunije, Grčije, Danske, Madžarske in Slovenije.

Več informacij o projektu DeCarb je dostopnih na spletni strani https://www.interregeurope.eu/decarb/

Pošiljamo fotografijo s študijskega obiska.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana
T: 03 8961 546

...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.