O-STA

In memoriam: prof. dr. Jože Štirn

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Poslavljamo se od zaslužnega prof. dr. Jožeta Štirna, pionirja morske biologije v Sloveniji, znanstvenega svetnika na Nacionalnem inštitutu za biologijo, rednega profesorja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, predvsem pa izjemnega človeka in znanstvenika, ki je svojo veliko ljubezen do morja in raziskovanja vsega, kar je z morjem povezano, udejanil z ustanovitvijo prve in do sedaj edine slovenske znanstvene institucije na področju raziskav morja.Prof. dr. Jože Štirn je bil zalužen za ustanovitev Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in eden od pionirjev morskih raziskav v slovenskem prostoru. S svojim delom je zapustil neizbrisen prispevek v uvajanju marikulture v Sloveniji, izvajanju okoljskih študij pri izgradnji marin in postavitvi čistilnih naprav. Z organiziranjem ekspedicij in raziskovalnega dela v tujini je domet njegovega dela segal daleč izven območja slovenskega morja. Tako doma kot v tujini je presenečal z zavzetostjo in neumornostjo.

Žalna seja Nacionalnega inštituta za biologijo in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v spomin na prof. dr. Jožeta Štirna bo v četrtek, 16. septembra 2021, ob 14. uri, v predavalnici B1 Biološkega središča.

Žalna knjiga bo od torka naprej v avli Biološkega središča. Vpis bo mogoč od 8. do 16. ure.

Upoštevajo se priporočila NIJZ.

S spoštovanjem,

Katja Sinur

______________________________________________

Katja Sinur

Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje ter odnose z javnostmi

Senior Professional Associate - Organisation and Business Operations, Public Relations

Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology
Skupne službe / Corporate Services

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: + 386 (0)59 232 701
E-mail: katja.sinur@nib.si