O-STA

Znani nagrajenci evropske nagrade za inovativno poučevanje

16. september 2021 - Gimnazija Celje - Center, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Vrtec Bistrica pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo bo letos prvič podelila Evropska komisija na slavnostnem dogodku 20. oktobra v Bruslju. Z nagrado želijo počastiti dosežke učiteljev in šol, izraziti priznanje za njihovo delo ter še naprej spodbujati izjemne prakse poučevanja in učenja.

16. septembra je potekala virtualna slovesnost, na kateri je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino, in šport, Marija Gabriel, predstavila evropsko nagrado za inovativno poučevanje in njen pomen za evropski izobraževalni prostor. Na dogodku, pri katerem je sodelovala tudi slovenska ministrica, dr. Simona Kustec, so bili prvič uradno razglašeni letošnji nagrajenci, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Med 104 nagrajenci iz vse Evrope so tudi 4 slovenske izobraževalne institucije. Slavnostna podelitev nagrad bo 20. oktobra v Bruslju, prenašali pa jo bodo tudi preko spleta.

Evropsko nagrado za inovativno poučevanje bo Evropska komisija podelila vsako leto, in sicer zaključenim projektom v okviru programa Erasmus+, izbor katerih bodo na podlagi vnaprej opredeljenih meril, določenih s strani Evropske komisije, opravile nacionalne agencije. V Sloveniji je to CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Vsako leto bo določena tudi posebna tematika, v okviru katere bodo izbrani nagrajeni projekti - v letu 2021 je tema učenje na daljavo in kombinirano učenje. In prav s tem so se ukvarjali štirje nagrajeni slovenski projekti.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V vrtcu pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so v okviru Erasmus+ projekta razvijali socialne kompetence otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika, prav tako pa tudi digitalne kompetence otrok in učiteljev.

Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli so v okviru projekta Ukrotimo kompetence 21. stoletja usposobili 1800 slovenskih in hrvaških učiteljev za uporabo IKT orodij pri pouku, izdali pa so tudi priročnik za učitelje.

Na Gimnaziji Celje - Center so raziskovali inovativna učna okolja s poudarkom na izkustvenem učenju in tako med drugim vzpostavili zunanje učilnice v parku za šolo.

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pa so dijaki pridobivali izkušnje v domovih starejših občanov v tujini, učitelji pa so v tujini (na Finskem) spoznavali izobraževalni sistem v zdravstveni negi.

Več informacij o nagrajenih slovenskih projektih: https://bit.ly/2VRbgWA