O-STA

SURS novica: Svetovni dan učiteljev (01. 10. 2021)

Spoštovani,

SURS je ob svetovnem dnevu učiteljev pripravil posebno objavo z naslovom:
Izobraževanje je večinoma domena žensk
Svetovni dan učiteljev (01. 10. 2021)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povzetek:
Število vzgojiteljev/vzgojiteljic in učiteljev/učiteljic narašča. V šolskem letu 2020/21 jih je bilo za 7 % več kot štiri leta pred tem. Izobraževanje je večinoma domena žensk: v vrtcih jih je 97 %, v osnovnih šolah 88 %, v srednjih šolah 66 %, na terciarni ravni pa 47 %.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9807