O-STA

KPMG začenja večletni program za pospeševanje globalnih rešitev za okoljska, družbena in upravljavska vprašanja

  • V Evropi, azijsko-pacifiški regiji in obeh Amerikah bodo ustanovljena regionalna okoljska, družbena in upravljavska središča KPMG, ki bodo strankam pomagala na njihovi okoljski, družbeni in upravljalski poti.

  • KPMG pospeševalniki za trge v razvoju bodo zagotavljali regionalno prilagojeno podporo in strokovno znanje o financiranju za pomoč državam v razvoju.

  • Sodelovanje s poslovno šolo Judge Business School Univerze v Cambridgeu in Stern School of Business Univerze v New Yorku bo nudilo celovito usposabljanje na področju okoljske, družbene in upravljavske politike za vse sodelavce.

  • Podjetja KPMG bodo v sodelovanju z ekosistemom vodilnih svetovnih zavezništev zagotavljala storitve z okoljskega, družbenega in upravljalskega področja.

LONDON--(BUSINESS WIRE)-- KPMG namerava v okviru svojega večmilijardnega naložbenega programa v naslednjih treh letih porabiti več kot 1,5 milijarde ameriških dolarjev, da bi se posebej osredotočil na okoljske, družbene in upravljavske spremembe (ESG). Strategija ESG je zasnovana tako, da podpira stranke podjetij KPMG pri doseganju pozitivnih sprememb. Pomembno je, da je podjetje KPMG to strategijo podprlo s priznavanjem odgovornosti družbe za izboljšanje njenega vpliva na svet in z zavezami ESG, opisanimi v dokumentu KPMG: Naš načrt vpliva.

Skupni projekt se bo osredotočil na usposabljanje in širjenje globalne delovne sile KPMG, izkoriščanje podatkov, pospeševanje razvoja novih tehnologij ter ukrepanje prek partnerstev, zavezništev in zagovorništva. Ključ do preobrazbe bo vključevanje ESG v organizacijo in rešitve za stranke, da bi dosegli merljive spremembe.

Nova globalna strategija ESG se osredotoča na pet prednostnih področij:

1.

Rešitve

Ustanovljenih bo pet novih specializiranih vozlišč, ki bodo zagotavljala vrhunsko strokovno znanje in rešitve za ključna vprašanja ESG, ki se bodo osredotočala na:


  • Globalno razogljičenje, pomoč velikim mednarodnim podjetjem pri izpolnjevanju njihovih zavez za ničelne neto emisije in načrtovanju njihove poti razogljičenja ter

  • Globalno svetovanje ESG, ki ga podpirajo svetovalne ekipe iz podjetij KPMG in ponuja vodilno strokovno znanje in izkušnje na področju ESG, vključno z vodenjem pri družbenih vprašanjih in rešitvah.

  • Ustanovljena bodo tudi tri regionalna središča KPMG ESG v Evropi, azijsko-pacifiški regiji in obeh Amerikah, ki bodo strankam omogočila enostaven dostop do vrhunskih vpogledov in strokovnega znanja na področju ESG.

KPMG bo vlagal v svoje vodilne rešitve in tehnologije na področju podnebja in ESG, vključno z digitalnim orodjem Climate IQ, ki strankam pomaga prepoznati priložnosti in tveganja v povezavi s podnebnimi spremembami. Za dopolnitev tehnoloških naložb bo globalna organizacija povečala tudi število zaposlenih, tako za svetovalno delo na področju ESG kot za zagotavljanje zagotovil o razkritjih ESG. Poleg tega bo KPMG razvil svojo lastno revizijsko tehnologijo delovnega procesa, ki bo omogočila zagotavljanje ESG z enako kakovostjo in profesionalnostjo, kot jo podjetja KPMG uporabljajo pri finančnem revizijskem delu.

2.

Talent


Usposabljanje na temo ESG bo namenjeno vsem 227.000 zaposlenim v organizaciji KPMG, da bi zagotovili, da bo vsakdo lahko postal dejavnik pozitivnih sprememb. V okviru tega usposabljanja KPMG sodeluje z dvema vodilnima svetovnima akademskima ustanovama, Judge Business School Univerze v Cambridgeu in Stern School of Business Univerze v New Yorku:

  • Partnerstvo z Judge Business School Univerze v Cambridgeu bo razvijalo veščine ESG, vključno z razvojem učnega okvira in rešitev, ki se bodo uporabljale v celotni globalni organizaciji KPMG pod vodstvom profesorjev poslovne šole in drugih strokovnjakov, povezanih s šolo, začenši z več sto poslovnimi vodji in s ciljem doseči vse zaposlene v KPMG po svetu.

  • V okviru sodelovanja s programom Stern Executive Education newyorške univerze bo za KPMG soustvarjen trajnostni program v obliki izobraževanja za vodstvene delavce.


3.


Podpora državam v razvoju

KPMG bo uvedel pospeševalnike KPMG Emerging Markets Accelerators za države v razvoju v vzhodnem Sredozemlju, Afriki, Aziji in Pacifiku ter Latinski Ameriki. Cilj teh pospeševalnikov za trge v razvoju je zagotoviti, da bodo območja sveta, ki jim primanjkuje strokovnega znanja in virov, imela zaupanja vrednega svetovalca, ki bo podpiral njihov gospodarski in družbeni razvoj v skladu s cilji trajnostnega razvoja ZN.4.

Sodelovanje in zavezništvaKPMG se zaveda, da svetovnih problemov ne bo rešila samo ena organizacija, zato globalna organizacija nadgrajuje svoje sodelovanje z zunanjimi organizacijami, kot so UNESCO, Enactus in Global Reporting Initiative.Prek zavezništev z Google Cloudom, Microsoftom, Salesforceom in ServiceNow KPMG soustvarja nova orodja in rešitve, ki bodo na podlagi podatkov zagotavljale ključne uvide, ki jih bodo stranke lahko uporabile za načrtovanje svojih poti na področju ESG in izvajanje pomembnih sprememb za izpolnjevanje svojih zavez.

5.

Poslušati in ukrepatiDa bi podprla steber sodelovanja v svoji globalni strategiji ESG, je družba KPMG začela tudi novo kampanjo z naslovom "Glasovi za trajnostno prihodnost", ki ponuja platformo za širjenje mnenj uveljavljenih in novih mislecev, ki izražajo mnenja o ključnih vprašanjih - od podnebnih sprememb do enakosti spolov in ras. Program bo prinesel uporabne ugotovitve, ki bodo pomagale pospešiti pot k bolj trajnostni prihodnosti.
Bill Thomas, globalni predsednik in izvršni direktor družbe KPMG, je dejal: "To, kar je bilo za nas in druga podjetja uspešno v preteklosti, ne bo uspešno v prihodnosti. Svet se sooča s krizami na več področjih, zato postavljamo okoljsko, družbeno in upravljavsko agendo v središče vsega, kar počnemo. ESG bo vodilo, ki bo vodilo naše globalne organizacije; od opolnomočenja naših zaposlenih, da postanejo nosilci pozitivnih sprememb, do storitev z našimi strankami in naših partnerstev s ključnimi deležniki. KPMG ima globalni obseg, strokovno znanje, tehnologijo in odnose, ki nam dajejo možnost in odgovornost, da izkoristimo svoj položaj za zagotavljanje rešitev in storitev za premagovanje izzivov, s katerimi se soočata naš planet in družba."

Richard Threlfall, globalni vodja ESG in KPMG IMPACT, je dejal: "Dolžnost vseh nas - podjetij in posameznikov - je, da prispevamo k reševanju izzivov, ki ogrožajo prihodnost našega planeta in kakovost življenja ljudi po vsem svetu. Naša globalna strategija ESG bo pomagala usposobiti naše zaposlene za spreminjanje razmer ter mobilizirati podatke in tehnologijo za podporo. Zavedamo pa se tudi, da bomo spremembe, ki jih zahteva družba, najučinkoviteje uresničili z odprtim sodelovanjem, ki temelji na zaupanju, zato bomo še naprej iskali priložnosti za partnerstvo z drugimi organizacijami, ki imajo tako kot mi namen omogočiti boljšo prihodnost vsem in povsod."

KPMG je globalno strategijo ESG pripravil manj kot leto dni po tem, ko je objavil dokument KPMG: Naš načrt vpliva, v katerem so opredeljene zaveze globalne organizacije glede tem ESG s končnim ciljem še bolj pozitivno vplivati na svet. Družba KPMG je bila prva organizacija za strokovne storitve, ki je pregledno poročala na podlagi meril Svetovnega gospodarskega foruma o deležniškem kapitalizmu (Stakeholder Capitalism Metrics). Načrt določa vrsto ciljev, vključno z zavezo, da bo do leta 2030 postala organizacija z ničelnimi izpusti ogljika. Izvedba in pospešitev dokumenta KPMG: Naš načrt vpliva je ključna prednostna naloga globalne organizacije, saj izpolnjuje svoje zaveze za reševanje vprašanj - od podnebne krize do družbene mobilnosti in vključevanja skupnosti.

Jane Lawrie, vodja globalnega oddelka za korporativne zadeve pri KPMG, je povedala: "Vemo, da imamo KPMG in naša stroka pomembno in nujno priložnost, da pospešimo spremembe, ki so potrebne za trajnostno prihodnost, in da se te spremembe začnejo pri nas. Naš načrt vpliva, ki smo ga začeli izvajati januarja, določa, kako nameravamo spremeniti svoje delovanje, in nas zavezuje, da bomo poročali o svojem napredku, da bomo lahko nosili tudi odgovornost.

"Program ESG je enako pomemben za naše zaposlene kot za stranke; te pomembne spremembe, predstavljene danes, še dodatno krepijo namen družbe KPMG, da vzbuja zaupanje in omogoča spremembe, ter delujejo kot zvezda severnica za to, kako razvijamo organizacijo."

Če želite izvedeti več o tem, kako KPMG uresničuje to naložbo za naše stranke in naše zaposlene, obiščite našo spletno stran home.kpmg

O družbi KPMG International: KPMG je globalna organizacija neodvisnih strokovnih podjetij, ki zagotavljajo revizijske, davčne in svetovalne storitve. Delujemo v 146 državah in ozemljih, v poslovnem letu 2020 pa je v naših podjetjih po vsem svetu delalo skoraj 227.000 ljudi. Vsako podjetje KPMG je pravno ločen in samostojen subjekt in se tako tudi opisuje.

KPMG International Limited je zasebna angleška družba z omejeno odgovornostjo. Družba KPMG International Limited in njene povezane družbe ne opravljajo storitev za stranke.

O platformi KPMG IMPACT: KPMG IMPACT, ki je začel delovati junija 2020, je pospeševalnik globalne strategije ESG družbe KPMG. Je platforma, ki podpira in opolnomoča strokovnjake KPMG, da lahko ti pomagajo strankam pri izpolnjevanju njihovega namena, doseganju ciljev ESG in podpiranju doseganja ciljev trajnostnega razvoja ZN po svetu. Strankam pomaga na področjih ESG in trajnostnega razvoja, gospodarskega in socialnega razvoja, trajnostnega financiranja, podnebnih sprememb in razogljičenja ter merjenja, zagotovil in poročanja.

O dokumentu KPMG: Naš načrt vpliva: KPMG: Naš načrt vpliva je prvi globalni načrt organizacije na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG), ki pod enim okriljem združuje nove in obstoječe zaveze ESG ter se osredotoča na štiri pomembne kategorije: planet, ljudje, blaginja in upravljanje.

V načrtu so zbrani tudi trenutni podatki v celotni globalni organizaciji in poročila glede na metrike, opisane v poročilu, ki ga je pripravil Svetovni gospodarski forum (WEF) in je bilo pripravljeno v posvetovanju z Mednarodnim poslovnim svetom (IBC) z naslovom Merjenje kapitalizma deležnikov (Measuring Stakeholder Capitalism - PDF 1,92 MB), pri oblikovanju katerega je imela KPMG ključno vlogo.

KPMG bo v prihodnjih mesecih in letih še naprej krepil svoje zaveze, opisane v načrtu, ter izboljšal poročanje o svojem napredku.

Kliknite tukaj, če želite v celoti prebrati KPMG: Naš načrt vpliva.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211007005410/en/

Kontakti

Mark Walters, globalni vodja komuniciranja
mgwalters@kpmg.com / +1-212-872-7679

Vir: KPMG International

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.