O-STA

V Velenju vedno več ljudi kolesari

fotka označevalne table

Sporočilo za javnost

Velenje, 19. oktober 2021 - Na Mestni občini Velenje si z različnimi aktivnostmi prizadevamo, da bi občanke in občane spodbudili k večji uporabi koles za premagovanje razdalj po mestu namesto uporabe avtomobilov. Tako smo razvili slogan "Moje mesto Velenje. Moja izbira.", uredili sklenjeno omrežje kolesarskih povezav in parkirišč, večkrat organizirali akcijo Velenje na koleščkih, s katero sodelujoči spoznavajo mestne kolesarske povezave, izvajamo pa tudi različne druge aktivnosti. V prihodnjih dneh bomo predstavniki občinske uprave skupaj s predstavniki socialno šibkih skupin ponovno prevozili mestne kolesarske povezave in ocenili, če so bile odpravljene vse nepravilnosti, ki smo jih zabeležili na lanskoletnem pregledu kolesarskih povezav in po potrebi evidentirali nove. Na podlagi števcev, ki smo jih postavili oktobra lani, ocenjujemo, da smo pri spodbujanju kolesarjenja uspešni, saj se je število kolesarjev na vseh petih lokacijah, kjer so števci postavljeni, povečalo. Letos smo jih našteli že 176.783.

V Velenju imamo 5 kolesarskih števcev, ki so postavljeni pri OŠ Livada, na poti na Gorico, na Vodnikovi cesti pri pumptracku, na Cesti Simona Blatnika in pri podjetju Gorenje Hisense. Največ kolesarjev se po podatkih števcev pelje po Vodnikovi cesti, v zadnjem tromesečju se jih je tam peljalo kar 24.439. V povprečju pa beležimo 131 kolesarjev dnevno. Skupno smo letos na števcih zabeležili že 176.783 kolesarjev.

Za uspešne promocijske aktivnosti vezane na kolesarske povezave je bila Mestna občina Velenje na razpisu URBACTa Mesta >> mestom prepoznana kot dobra praksa s področja trajnostnega urbanega razvoja. Pod svojo utemeljitev izbora so zapisali: "Enotno komuniciranje in grafična podoba Moje mesto. Moja izbira. olajša uporabo javne infrastrukture in mobilnostnih storitev. Podpora novo nastale infrastrukture s komunikacijsko kampanjo spodbuja prebivalce, da jo preizkusijo in ozavešča o pozitivnih učinkih uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Pohvalno je tudi izboljševanje starih kolesarskih tras."

V lanskem letu smo uredili skoraj 21 km kolesarskih povezav, nekaj parkirišč za kolesa, postavili smo nekaj označevanih tabel s promocijskimi vsebinami, izdali več promocijskih zgibank z zemljevidi, razširili sistem izposoje koles Bicy, aktivno pa sodelujemo tudi pri vseh postopkih za ureditev državnih kolesarskih povezav iz Velenja proti Mislinji in proti Dobrni.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.