O-STA

Velenje bogatejše za prenovljeno športno igrišče

Športno igrišče.jpg
Športno igrišče.jpg
Športno igrišče.jpg

Sporočilo za javnost

Velenje, 20. oktober 2021 - Danes dopoldan je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol skupaj z učenci predal namenu prenovljeno športno igrišče med osnovnima šolama Mihe Pintarja Toleda in Centrom za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU). Župan je na odprtju poudaril, da igrišče kot nova pridobitev v Velenju, predstavlja družabni prostor, ki bo namenjen tako športnim kot tudi kulturnim in drugim prostočasnim dejavnostim. Vsem šolarjem je zaželel obilo športnih užitkov, zabitih golov, metov na koš in še več pretečenih metrov.

Posodobljeno športno igrišče sestavljata dve športni igrišči v skupni velikosti 2.616 m². Na voljo je tudi steza za skok v daljino, prostor za met krogle, prostor z igrali za osebe s posebnimi potrebami in tekaška steza s tartanom v dolžini 200 metrov, ki obkroža komplet igrišč. Celoten kompleks je ograjen z zaščitno ograjo, za goli so lovilne mreže.

V Mestni občini Velenje so ob vseh sedmih osnovnih šolah na voljo športna igrišča, ki so dopoldan rezervirana za šolske športne aktivnosti, popoldan pa so na voljo za rekreativne dejavnosti vseh občank in občanov. Igrišča so odprta vse dni v tednu, tudi v času počitnic in praznikov, zaklenejo pa se ob mraku. Rezervacije terminov koriščenja športnih površin ob šolah niso možne.

Ob novem igrišču verjamemo, da se bomo lahko kmalu veseli tudi začetka gradnje prizidka CVIU Velenje, saj smo bili uspešni s prijavo na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Ministrstvo nas je žal tudi neprijetno presenetilo, saj so nas obvestili, da bodo sredstva za te izbrane projekte na voljo šele v letih 2023 (do ½ sredstev) in 2024 (druga polovica). V Mestni občini Velenje zato iščemo možnosti, da bi k prepotrebni izgradnji prizidka pristopili že prej. Želimo si, da bi že konec drugega leta lahko začeli s postopki za začetek gradnje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Saša Sevčnikar,Kabinet župana

T: 03 8961 652
...............................................................................................................................

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.