O-STA

236. avkcije enomesečnih zakaldnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

236. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 09.11.2005 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 236. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM236081205 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.209.396 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.002 lota naročil v skupni vrednosti 7.000.020.000 SIT po enotni ceni 99,714. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 3,69%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,740 in 99,688 (obrestna mera od 3,35% do 4,02% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 236. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 08.12.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 16.11.2005. Razpisana emisija 237. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM237151205 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 17.11.2005.