O-STA

Uporaba interaktivnega zaslona pri pouku

Pouk na daljavo nam je prinesel veliko novih izzivov in spoznanj. Med drugimi tudi to, kako uporabno je, da lahko daš zapiske, ki so nastali med uro na daljavo, v skupno rabo dijakom ali pa jih sam pregledaš in urediš. Zato smo se na Elektro in računalniški šoli Velenje ob vrnitvi v šolske klopi odločili zamenjati klasično tablo z interaktivnim zaslonom.

Interaktivni zaslon pomeni popestritev pouka, hkrati pa tudi uporabno rešitev, da čas, ki bi ga porabili za risanje na tablo ali prepisovanje, porabimo za razlago, ponavljanje in utrjevanje snovi.

Interaktivni zaslon je osmislil uporabo mobilnih telefonov med poukom, niso namenjeni več samo Snapchatu, ampak lahko dijaki preko zaslona s celim razredom delijo rešitev, vprašanje ali pa problem na katerega so naleteli.

Programski vmesnik ponuja veliko vnaprej pripravljenih vsebin za različne module. Hkrati pa omogoča tudi deljenje naših dobri praks s sodelavci.

Interaktivni zaslon deluje preko vgrajenega računalnika, na katerem teče operacijski sistem Windows.

To nam omogoča, da uporabljamo identična orodja, kot jih uporabljamo na svojih računalniki. Zato lahko vse vsebine, ki že imamo pripravljene, uporabimo tudi na tem interkativnem zaslonu. Priloženo pisalo nam omogoča, da po zaslonu pišemo, kot smo pisali včasih po klasični tabli.

Verjamem, da bodo podobni zasloni v prihodnjih letih zamenjali kar nekaj klasičnih tabel.

Klemen Hleb, učitelj

Elektro in računalniška šola

Šolski center Velenje

Povezava na video predstavitev: https://youtu.be/2P-HJbs__8Y