O-STA

Enviva in J-Power se pridružujeta prizadevanjem za dekarbonizacijo proizvodnje električne energije na Japonskem

Enviva bo sodelovala z družbo J-Power pri razvoju globalne dobavne verige do 5 milijonov ton trajnostne lesne biomase, ki bo nadomestila premog v elektrarnah družbe J-Power

BETHESDA, Md. & TOKIO--(BUSINESS WIRE)-- Enviva Partners, LP (NYSE:EVA) ("Enviva"), globalno podjetje za obnovljive vire energije, specializirano za trajnostno lesno bioenergijo, in podjetje Electric Power Development Co., Ltd. s sedežem v Tokiu (TYO:9513) ("J-Power"), sta podpisala memorandum o soglasju za dolgoročno obsežno dobavo trajnostne lesne biomase iz proizvodnih obratov podjetja Enviva na jugovzhodu ZDA v premogovne elektrarne podjetja J-Power na Japonskem. Namen sporazuma je razviti izvedljiv naložben načrt, v skladu s katerim bo podjetje Enviva zgradilo novo infrastrukturo za proizvodnjo in dobavo do 5 milijonov ton trajnostnih lesnih peletov, ki bodo trajno nadomestili premog v obstoječih premogovnih elektrarnah podjetja J-Power in tako znatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov tega podjetja. Memorandum o soglasju zagotavlja okvir za krepitev vloge biomase kot obnovljivega in trajnostnega vira energije ter pomaga družbi J-Power pri doseganju njenega cilja "modre misije", da do leta 2050 ne bo povzročala emisij ogljika.

Sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostno gradivo. Celotno sporočilo si oglejte tukaj: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

"Podnebne spremembe so globalni izziv, ki zahteva globalno rešitev. Družba Enviva ima dobro znane izkušnje z zagotavljanjem zanesljivega, razširljivega in trajnostnega izdelka, ki danes zagotavlja znatno in temeljito dekarbonizacijo energije proizvajalcem in industrijskim podjetjem po vsem svetu," je dejal Thomas Meth, soustanovitelj in izvršni podpredsednik za prodajo in trženje v družbi Enviva. "Veseli nas, da lahko naše partnerstvo s podjetjem J-Power pomaga temu vodilnemu javnemu podjetju na Japonskem pri doseganju podnebnih ciljev z zanesljivo osnovno energijo, ki dopolnjuje nestanovitnost vetrne in sončne energije."

Japonska, tretje največje gospodarstvo na svetu, je aprila skoraj podvojila svoj cilj, da do leta 2030 zmanjša izpuste ogljika za 40%, s 26% leta 2013, in se tako pridružila drugim državam, ki opuščajo premog in druga fosilna goriva, da bi pospešile boj proti podnebnim spremembam. Da bi se še bolj prilagodila vladni politiki razogljičenja, je družba J-Power, ki ima skupaj 8,4 gigavata zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz premoga, nedavno napovedala različne načrte, med drugim postopno opuščanje starih termoelektrarn in sosežiganje biomase ali amonijaka.

V skladu s sporazumom bosta stranki skupaj ocenili, kateri so najbolj trajnostni in finančno ugodni načini za uresničitev potenciala projekta pretvorbe premoga v biomaso, kot so varnost oskrbe, sprejem v pristanišču, logistika dostave in skladiščenja, varnostni ukrepi in ekonomičnost projekta. Naložba bo izkoristila obstoječe premogovne elektrarne družbe J-Power, katerim se bo s preusmeritvijo spremenila namembnost, pri čemer bi lahko nastale tako namenske kot tudi elektrarne na biomaso s sosežigom.

Preoblikovanje obstoječih elektrarn na premog na trajnostno rabo biomase je eden najhitrejših in stroškovno najučinkovitejših načinov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu elektrarne za več kot 80 odstotkov ob hkratnem ohranjanju delovnih mest v celotni dobavni verigi. Projekti preusmeritve premoga v biomaso omogočajo nekdanjim premogovnim elektrarnam, da še naprej stroškovno učinkovito obratujejo z obstoječo infrastrukturo za oskrbo, proizvodnjo in omrežje. V nasprotju z vetrno in sončno energijo biomasa ni odvisna od širitve omrežja.

"Prepričani smo, da bo naše partnerstvo z družbo Enviva, ki se ponaša z izkušnjami na področju trajnostne in zanesljive oskrbe z biomaso, odločno podprlo prizadevanja družbe J-Power za doseganje ogljične nevtralnosti. Z združitvijo visoko učinkovite tehnologije družbe J-Power za uporabo trdega goriva in Envinine globalne dobavne zmogljivosti izpolnjujemo družbena pričakovanja glede doseganja ogljične nevtralnosti, ki jo spremlja stabilna oskrba z energijo," je dejal Shinsuke Suzuki, izvršni direktor, direktor oddelka za toplotno energijo in ustvarjanje vrednosti pri družbi J-Power.

Biomasa, ki jo bo v skladu s sporazumom zagotovila družba Enviva, bo certificirana v skladu z veljavnimi trajnostnimi merili Evropske unije (EU), ki ohranjajo in izboljšujejo dolgoročno zdravje, rast in zmogljivost gozdov. Trajnostni standard EU zagotavlja, da se biomasa pridobiva le iz trajnostno upravljanih gozdov, ki se obnavljajo, kar zagotavlja, da so zaloge ogljika stabilne ali naraščajo, da je sečnja gozdov zakonita in preprečuje pridobivanje na območjih varstva narave, pri čemer se upoštevata kakovost tal in biotska raznovrstnost.

V začetku letošnjega leta je družba Enviva objavila lastno zavezo Net-Zero, s katero bo do leta 2030 zmanjšala, odpravila ali izravnala vse svoje neposredne emisije. Družba Enviva se je strinjala, da bo v okviru tega ambicioznega načrta za zmanjšanje emisij ogljika iz fosilnih goriv in izboljšanje energetske učinkovitosti sprejela inovativne in izboljšane postopke z nižjimi emisijami z naložbami v projekte, ki bodo prinesli dejansko, dodatno in s strani tretjih oseb preverjeno neto zmanjšanje emisij ogljika.

Če želite izvedeti več o načrtih in ciljih družbe Enviva za leto 2030 glede ničelnih neto emisij, kliknite tukaj. Če želite izvedeti več o pobudi Blue Mission 2050 družbe J-Power, kliknite tukaj.

O družbi Enviva

Družba Enviva (NYSE:EVA) združuje naravne vire, lesna vlakna, in jih predeluje v prenosno obliko, lesne pelete. Družba Enviva večino svojih lesnih peletov proda z dolgoročnimi pogodbami o odjemu z bonitetnimi kupci v Združenem kraljestvu, Evropski uniji in na Japonskem. Družba Enviva ima v lasti in upravlja 10 obratov s skupno proizvodno zmogljivostjo približno 6,2 milijona ton na leto v Virginiji, Severni Karolini, Južni Karolini, Georgii, Floridi in Misisipiju. Poleg tega družba Enviva izvaža lesne pelete prek svojih pomorskih terminalov v pristanišču Chesapeake v Virginiji, pristanišču Wilmington v Severni Karolini in pristanišču Pascagoula v Misisipiju ter iz pomorskih terminalov tretjih oseb v mestih Savannah v Georgii, Mobile v Alabami in Panama City na Floridi.

Če želite izvedeti več o družbi Enviva, obiščite našo spletno stran envivabiomass.com. Sledite družbi Enviva na družabnih omrežjih @Enviva.

O družbi Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power)

Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power) je japonski proizvajalec električne energije in prodajalec celotne električne energije. Družba J-Power ima 18.250 megavatov (MW) zmogljivosti za proizvodnjo električne energije na 97 lokacijah na Japonskem. Približno 47% proizvedene energije je hidroenergija, približno 50% pa toplotna energija. Družba J-Power razvija obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kot sta veter ali geotermalna energija, in načrtuje povečanje zmogljivosti na 1 500 MW do leta 2025. Na mednarodni ravni ima družba J-Power 6.544 MW zmogljivosti za proizvodnjo električne energije na 33 lokacijah, na primer na Tajskem, v Združenih državah Amerike in na Kitajskem.

Družba J-Power je 26. februarja 2021 objavila svojo "Modro misijo 2050" skupaj s cilji, da do leta 2030 zmanjša 40% emisij ogljika v primerjavi s triletnim povprečjem dejanskih emisij v obdobju 2017-2019 in da do leta 2050 doseže neto nično (ogljično nevtralnost). Načrt vključuje prehod s premoga na vodik brez ogljika, razvoj obnovljivih virov energije, razvoj jedrske energije kot brezogljičnega vira in širitev električnega omrežja kot osrednje japonske infrastrukture.

Opozorilo v zvezi z izjavami, usmerjenimi v prihodnost

Informacije, vključene v tem dokumentu in v vseh ustnih izjavah v zvezi s tem, vključujejo "izjave o prihodnosti" v smislu člena 27A Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933, kot je bil spremenjen, in člena 21E Zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, kot je bil spremenjen. Vse izjave, razen izjav o sedanjih ali zgodovinskih dejstvih, ki so vključene v ta dokument, o prihodnjem finančnem poslovanju družbe Enviva, pa tudi o strategiji družbe Enviva, prihodnjem poslovanju, finančnem položaju, ocenjenih prihodkih in izgubah, predvidenih stroških, obetih, načrtih in ciljih vodstva, so izjave, ki so usmerjene v prihodnost. Besede "lahko", "bi", "bo", "lahko", "verjamem", "predvidevam", "nameravam", "ocenjujem", "pričakujem", "načrtujem", negativni izrazi teh izrazov in drugi podobni izrazi, so, kadar so uporabljene v tem dokumentu in tudi v vseh ustnih izjavah v zvezi s tem, namenjeni prepoznavanju izjav o prihodnosti, čeprav vse izjave o prihodnosti ne vsebujejo takih prepoznavnih besed. Te v prihodnost usmerjene izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih in predpostavkah poslovodstva o prihodnjih dogodkih ter temeljijo na trenutno razpoložljivih informacijah o izidu in času prihodnjih dogodkov. Razen če veljavna zakonodaja zahteva drugače, družba Enviva zavrača kakršno koli dolžnost, da bi revidirala ali posodobila katere koli izjave o prihodnosti, ki so vse izrecno opredeljene z navedbami v tem razdelku, da bi odražale dogodke ali okoliščine po datumu te izjave. Družba Enviva vas opozarja, da so te izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, od katerih je večino težko predvideti in na katere družba Enviva nima vpliva.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

Kontakti

Enviva
Maria Moreno
media@envivabiomass.com
+1-301-657-5560

J-Power
+81-3-3546-2211

Vir: Enviva Partners, LP

Večpredstavnostne vsebine

Kupola za skladiščenje lesnih peletov podjetja Enviva v pristanišču Chesapeake v Virginiji, ZDA (Foto: Business Wire)

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.