O-STA

Župan nadaljuje z obiski kmetijskih gospodarstev

Sporočilo za javnost

Velenje, 26. november 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci nadaljuje z obiski kmetijskih gospodarstev, danes v krajevnih skupnostih Vinska Gora in Šentilj. Kmetija Jevšnik se ukvarja s pridelavo in predelavo zelja, sadjarska kmetija Gradišnik je ponosna na dolgoletno tradicijo pridelave jabolk, kmetija Pečečnik v Šentilju pa gradi uspešno zgodbo kmetovanja.

Kmetija Jevšnik, po domače pri Matevžu, se že vrsto let ukvarja s pridelavo in predelavo zelja. Letos bodo pridelali cca 150 ton zelja, od tega ga polovico kisajo, polovico pa prodajo svežega. So tudi ponosni lastniki zlatega priznanja za kislo repo.

Kmetija, ki jo je od očeta Iva prevzel sin Marko, leži v Zgornjih Lazah, obsega dobrih 6 ha kmetijskih zemljišč, za pridelavo zelenjave pa imajo 3.300 m² tunelov. Večino zelenjave prodajo v regiji, s svojimi izdelki pa oskrbujejo tudi lokalne javne zavode.

Na sadjarski kmetiji Gradišnik so ponosni na dolgoletno tradicijo pridelave jabolk, s katero je pričel gospod Zvonko, danes pa z njo nadaljuje sin Dani z družino.

Ob današnjem obisku so predstavili svoje intenzivne sadovnjake, ki obsegajo slabih 9 ha, na katerih pridelujejo jabolka različnih sort (idared, jonagold, zlati delišes, mutsu, fuji kiku 8, elstar, gala ipd.). Večino nasadov imajo zavarovanih s protitočnimi mrežami. Pridelujejo po načelih integrirane pridelave, za katero vsako leto pridobijo certifikat. Jabolka prodajajo na Mestni tržnici Velenje, dostavljajo jih velenjskim osnovnim šolam, največji del svojih pridelkov pa prodajo dvema velikima trgovskima družbama.

Kmetija Pečečnik v Šentilju z novim sodobnim hlevom gradi uspešno zgodbo kmetovanja, ki sta jo zastavila oče Anton in mama Dragica, danes z njo nadaljuje najstarejši sin Gašper, pri delu pa mu pomagata partnerica Simona in brat Miha. Kmetija obsega 55 ha kmetijskih zemljišč, v hlevu pa imajo več kot 100 glav goveda.

Glavno proizvodnjo predstavlja prireja mleka. V lanskem letu so Mlekarni Celeia preko Kmetijske zadruge Šaleška dolina prodali okrog 600.000 kg mleka, za katerega so pridobili certifikata Mleko brez GSO in Izbrana kakovost Slovenija za surovo mleko. Nekaj prihodka predstavlja tudi prodaja izločenih krav in bikcev za nadaljnjo rejo. Za omenjeno proizvodnjo imajo hlev proste reje z ležalnimi boksi za proizvodne krave molznice ter bokse proste reje za mlado živino.

Župan Peter Dermol je lastnikom kmetij podaril likovna dela Društva šaleških likovnikov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.


Jevšnik.jpg

Pečečnik.jpg

Gradišnik.jpg