O-STA

Občine aktivno pristopajo k procesu digitalne transformacije

V 4PDIH so pripravili javni posvet o digitalnih veščinah v lokalni samoupravi

Občine aktivno pristopajo k procesu digitalne transformacije

V ponedeljek, 29. 11., je v organizaciji digitalnega stičišča 4PDIH in v sklopu pobude Grow with Google Slovenia potekal javni posvet o digitalnih veščinah v slovenskih občinah. Udeleženci okrogle mize so osvetlili stanje in potrebe na področju digitalnih veščin v lokalnih skupnostih ter nakazali določene ukrepe, ki bodo prispevali k razvoju teh veščin v prihodnje. Pri tem je minister Boštjan Koritnik izpostavil, da so se občine v času pandemije z uporabo različnih informacijskih orodij hitro prilagodile novim razmeram. Zahvalil se je vsem županom in županjam, brez dela in ukrepov katerih to ne bi bilo možno.

Pomembna sta tako nabor usposabljanj kot tudi motivacija

Dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH, je v uvodu izpostavila, da sicer na državni ravni obstaja Upravna akademija, v sklopu katere se tudi ukvarjajo z digitalnimi kompetencami državnih uslužbencev, medtem ko je na ravni lokalnih javnih uslužbencev premalo usposabljanj in izobraževanj. Prav zato je tudi nastal 4PDIH, da pomaga lokalnim skupnostim na področju digitalne transformacije. Minister Koritnik je dodal, da so izobraževanja na voljo vsem uslužbencem v javni upravi, obenem pa priznal, da udeležbe za lokalne samouprave niso posebej promovirali, kar se bo v prihodnje spremenilo. Do leta 2026 naj bi se takšnih usposabljanj udeležilo 40.000 javnih uslužbencev. Poudaril je, da je na eni strani pomembno, da imamo na voljo ustrezna izobraževanja, medtem ko je na drugi strani izredno pomembna tudi motivacija zaposlenih, da se teh izobraževanj sploh udeležijo. Podobnega mnenja je tudi Igor Zgrabljić, vodja za vladne zadeve in javne politike za CEE regijo pri podjetju Google, ki poudarja, da je ravno taka pobuda, kot je Grow with Google Slovenia, namenjena lokalnim deležnikom, da lahko nadgradijo svoja znanja in kompetence.

Okrepitev občin na področju informacijske tehnologije

Na predlog dr. Vladimirja Prebiliča, župana Občine Kočevje, da bi v sklopu dejavnosti na skupnih občinskih upravah dodali še dejavnost digitalizacije, saj bi tako lahko nekaj občin skupaj zagotovilo osebo, ki bo skrbela za usposabljanja na področju digitalne pismenosti ter bila odgovorna za kibernetsko varnost, se je minister Koritnik odzval z informacijo, da je že pripravljena sprememba Zakona o financiranju občin, v sklopu katere naj bi bila ena od skupnih občinskih uprav prav za področje informacijskih tehnologij.

Prioritete občin v 2022

Po besedah Tamare Šnofl, županje Občine Kungota, je ena od njihovih prioritet za 2022 e-arhiviranje. Prav tako želijo na višjo raven dvigniti poslovanje z občani, saj so takšne storitve lahko bolj kakovostne in potekajo hitreje. Velika večina se je sicer navadila na takšen način, težave se pojavljajo predvsem pri starejši populaciji. Pri tem je dodala, da imajo pri njih medgeneracijski center, ki je primeren tudi za izvajanje delavnice za dvig digitalne pismenosti. Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, je med drugim predstavil merjenja koncentracije onesnaževalcev v zraku in sporočanja teh rezultatov občanom v realnem času. Ta projekt, s katerim so že začeli, želijo implementirati tudi na področju merjenja voda.

Vlaganje v celoten ekosistem in osnovno infrastrukturo

Tine Radinja je med posvetom izpostavil dejstvo, da je treba k digitalizaciji občin postopati celostno; ne smemo namreč pozabiti na dvig digitalnih veščin pri zaposlenih v občinskih zavodih in drugih službah, kot so vrtci, komunalna podjetja ipd. Prav tako ne smemo pozabiti na dejstvo, ki ga je na podlagi izkušenj v kočevski občini izpostavil dr. Prebilič; najprej je treba zagotoviti bazično infrastrukturo, torej dostop do interneta, preden ljudi spodbujamo oziroma usposabljamo k uporabi digitalnih orodij.

Na koga se lahko občine obrnejo?

Po besedah ministra Koritnika se pripravlja nov razpis za pametna mesta in skupnosti, ki je trenutno v pregledu pri ministru, pristojnem za razvoj in EU kohezijsko politiko. Dr. Stojmenova Duh pa je občine povabila, da sodelujejo z njimi, saj jim lahko v 4PDIH pomagajo pri reševanju izzivov na področju digitalizacije. Med drugim so v sodelovanju s podjetjem Google prepoznali potrebe slovenskega okolja, zato so pripravili serijo brezplačnih, praktičnih delavnic, s katerimi želijo dvigniti digitalne veščine v lokalni samoupravi na različnih področjih.