O-STA

Sporočilo za javnost

Letno raziskovanje o živinoreji

in posejanih površinah v jesenski setvi

Statistični urad Republike Slovenije bo od 1. do 15. decembra 2005 na terenu izvajal redno letno statistično raziskovanje Letno poročilo o živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi.

Katere družinske kmetije so vključene v raziskovanje?

Gre za vzorčno statistično raziskovanje, kar pomeni, da bodo v raziskovanje zajete družinske kmetije, ki so bile izbrane v vzorec. V vzorec so vključene vse velike in srednje velike kmetije, ki predstavljajo osnovo vse kmetijske prireje v Sloveniji, zato so te družinske kmetije vedno vključene v vzorec. Manjše kmetije pa so v vzorec izbrane naključno. Vzorec je razdeljen tako, da so agregirani podatki reprezentativni za celotno Slovenijo in predstavljajo celotno kmetijsko prirejo v Sloveniji.

Podatki bodo služili le za statistične namene

Statistični urad RS dosledno spoštuje načela in pravila varstva statističnih podatkov, kar je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Ur. L. RS, št 45/95 in 9/01). Zato bodo zbrani podatki strogo zaupni in jih tudi ne bo mogoče izkazovati podrobneje kot na ravni Slovenije.

Namen raziskovanja

Podatki so pomembni za ugotavljanje vsakoletne rastlinske pridelave in števila živine in spremljanje živali na družinski kmetiji v zadnjem letu. Namenjeni so za spremljanje in določanje kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike, na ravni Slovenije in v Evropski uniji. Zato je toliko pomembneje sodelovanje vseh v vzorec izbranih družinskih kmetij - le na tak način lahko zagotovimo kakovostne in natančne statistične podatke o kmetijski prireji in jesenski setvi v Sloveniji.

Kako bomo zbirali podatke

Statistično raziskovanje bo potekalo na terenu od 1. do 15. decembra 2005. V tem času bo 180 popisovalcev obiskalo skupaj 12 000 družinskih kmetij. Predhodno bomo izbranim družinskim kmetijam poslali obvestilno pismo in zgibanko, kjer bodo dobili osnovne informacije o statističnem raziskovanju. Za dodatne informacije pa bomo na voljo tudi na na brezplačni telefonski številki 080 11 06.

Gospodar kmetije bo s popisovalcem sodeloval 15 do 30 minut

Popisovalci so predhodno podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, ob obisku pa se bodo najprej predstavili in pokazati pooblastilo Statističnega urada RS.

Popisovalci bodo ob obisku družinske kmetije na podlagi gospodarjevih navedb izpolnili vprašalnik. Samo popisovanje na družinski kmetiji bo povprečno trajalo 15 - 30 minut, odvisno od obsega proizvodnje na družinski kmetiji. V primeru, da popisovalec na družinski kmetiji ne bo našel gospodarja ali nekoga, ki pozna točne podatke o prireji na družinski kmetiji, bo na vidnem mestu pustil obvestilo, kdaj bo zopet obiskal to družinsko kmetijo, da izpolni anketo.

Pripravil:

Aladar Belec,

svetovalec II v oddelku za statistiko kmetijstva

Ljubljana, 24. november 2005