O-STA

V Kijevu o sodobnih praksah energetske učinkovitosti

Sporočilo za javnost

Velenje, 6. december 2021 - Župan Peter Dermol je s sodelavci obiskal ukrajinsko mesto Kijev, kjer se je seznanil s sodobnimi praksami izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti in tehnologijami za varčevanje z viri energije (tudi alternativnimi). Obisk je potekal v okviru projekta DeCarb, ki ga izvaja Zavod KSSENA, podpira pa ga tudi nemška organizacija za mednarodno sodelovanje. Srečanje je koordiniralo Veleposlaništvo Slovenije v Kijevu pod vodstvom veleposlanika Tomaža Mencina.

Naša delegacija je v Ukrajini obiskala pomembno strateško energetsko lokacijo mesto Višgorod in prestolnico Ukrajine mesto Kijev. V energetskem, socialnem in gospodarskem modelu mesta Kijev je veliko podobnosti z mestom Velenje. Delegaciji sta si izmenjali veliko koristnih informacij, znanj in primerov dobrih praks, ki so ključne za zagotavljanje uspešnega prestrukturiranja in nizko energetske industrijske prihodnosti.

Župan Peter Dermol je predstavil Velenje kot eno izmed vodilnih mest pri izvajanju EU projektov. Gostitelje je seznanil z uspešno sanacijo degradiranega okolja zaradi posledic rudarjenja in z uvajanjem energetsko učinkovitih tehnologij. Izpostavil je tudi, da ima Slovenija že izkušnje s prehodom na alternativne vire, vendar se želimo seznaniti tudi s praksami energetske učinkovitosti v ukrajinski prestolnici.

Delegacijo mesta Kijev je vodil župan Vitalij Kličko, ki je podrobneje predstavil posodobitev sistema mestnega centralnega ogrevalnega ter njegovo preoblikovanje v energetsko učinkovit in konkurenčen sistem. V zadnjih treh letih so z najnovejšo tehnologijo v celoti rekonstruirali 340 km toplovodnih omrežij.

Delovni obisk velenjske delegacije je podprla tudi nemška organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ki s številnimi projekti pomembno vpliva na višanje stopnje energetske učinkovitosti, na uspešno implementacijo direktive EU o energetski učinkovitosti v Ukrajini ter podpira strukturne spremembe v ukrajinskih premogovno intenzivnih regijah. Pridobljene dobre upravne in socialne prakse bodo zelo pomembne tudi za nadaljnje izvajanje evropskega projekta DeCarb, ki ga izvaja Zavod KSSENA, z namenom zagotavljanja pravičnega prehoda SAŠA regije.

Srečanje sta delegaciji zaključili z željo po nadaljnjem sodelovanju tudi v prihodnje kot partnerja pri različnih razpisih, programih in projektih.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana
T: 03 8961 700