O-STA

Zbiramo pobude za priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje

7 . J A N U A R 2 0 2 2

V letošnjem letu smo na Mestni občini Velenje s spremembo odloka uvedli novo priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje. Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) smo objavili obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje. Pobude zbiramo do vključno ponedeljka, 17. januarja 2022, do 12. ure. Kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine Velenje bomo razglasili na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo 3. februarja v Domu kulture Velenje.

V Mestni občini Velenje vsako leto septembra ob občinskem prazniku razglasimo prejemnike najvišjih občinskih priznanj. Prejemnike županovega priznanja, prejemnike grba Mestne občine Velenje in prejemnike plakete Mestne občine Velenje, vsake štiri leta tudi prejemnika naziva častni občan Mestne občine Velenje. Prav tako lahko župan po lastni presoji podeli priznanje župana. Z letošnjim letom pa lahko po odloku imenujemo tudi ambasadorja Mestne občine Velenje in kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine Velenje, ki si ga želimo imenovati že februarja ob kulturnem prazniku.

Izbran kulturni ustvarjalec bo dobil možnost, da v letu od prejema priznanja v dogovoru z občino pripravi/izvede umetniško delo s svojega področja delovanja.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje