O-STA

Na dogodeku pospeševalnika ženskega podjetništva na 66. zasedanju Komisije za status žensk pozivi k vlaganju v podjetnice kot obliki boja proti podnebnim spremembam

31. marec 2022 12:02 UTC

Ženske podjetnice so multiplikatorji rešitev pri gradnji vključujoče in trajnostne prihodnosti

NEW YORK in ŽENEVA--(BUSINESS WIRE) -- Ker se podnebne spremembe in neenakost spolov prepletajo, se je 18. marca v okviru programa Pospeševalnika ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator - WEA) zbralo več visokih predstavnikov ustanovnih partnerjev, da bi razpravljali o ključni vlogi ženskega podjetništva pri prilagajanju podnebnim spremembam, njihovem blaženju in odzivanju nanje ter o tem, kako podjetnice prispevajo k ustvarjanju bolj trajnostne in vključujoče družbe za vse.

Sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostno gradivo. Celotno sporočilo si oglejte tukaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/
Na dogodku CSW je bil poudarjen ključni pomen ženskega podjetništva kot bistvenega dejavnika pri spopadanju s podnebnimi spremembami, potreba po odpravljanju strukturnih in kulturnih ovir za gospodarske priložnosti žensk ter načini, kako podpreti podjetnice, da bi s tem generirali več inovativnih idej in naložb vanje. Predstavljeni so bili tudi načini za pospeševanje gospodarskih priložnosti žensk z javnimi naročili, ki upoštevajo načela enakosti spolov, in poziv k večjemu številu zavezancev, da s pridružitvijo pospeševalniku sprožijo spremembe za ženske po vsem svetu.
Ženske podjetnice so se v preteklosti srečevale s številnimi ovirami, vključno s pomanjkanjem dostopa do kapitala, manjšim številom podjetniških mrež v primerjavi z moškimi in politikami, ki odvračajo ženske od udeležbe na trgu dela.1 Tem oviram se pridružujejo še neenaki zakoni. Študija Svetovne banke iz leta 2022 je pokazala, da skoraj 2,4 milijarde delovno sposobnih žensk še vedno nima enakih ekonomskih pravic kot moški. Od 190 gospodarstev, obravnavanih v študiji, jih 178 ohranja pravne ovire, ki ženskam preprečujejo polno gospodarsko udeležbo, v 86 državah pa se ženske še vedno soočajo z določeno obliko omejitve zaposlitve. V 95 državah ženskam ni zagotovljeno enako plačilo za enako delo, v 76 državah pa zakoni omejujejo pravice žensk do lastništva zemlje, ki je ključni vir za zmanjševanje revščine.2

Za odpravo teh strukturnih in kulturnih ovir, s katerimi se soočajo podjetnice, je bil med generalno skupščino ZN leta 2019 v sodelovanju s šestimi agencijami ZN uveden Pospeševalnik ženskega podjetništva, katerega cilj je ustvariti ugoden ekosistem za podjetnice in hkrati čim bolj povečati njihov vpliv na trajnostni razvoj.
Glede tega podatki razkrivajo, da so podjetnice sposobne na poslovne naložbe gledati onstran finančnih donosov in prepoznati, da se doseganje finančnih donosov in družbenih donosov ne izključujeta. Tako na primer globalno poslovno poročilo podjetja BNP Paribas za leto 2020 kaže, da 54 odstotkov podjetnic pravi, da je poleg dohodka zmanjšanje ogljičnega odtisa njihovo glavno merilo uspeha pri vlaganju, medtem ko to velja za le 41 odstotkov moških.3

Deborah Gibbins, poslovna direktorica podjetja Mary Kay Inc., je ob odprtju dogodka pozvala k odpravi ovir, s katerimi se soočajo ženske, in opisala, da "podnebne spremembe niso nevtralne glede na spol. Ženske in dekleta plačujejo najvišjo ceno. Njihova večja ranljivost je neposredna posledica neenakosti med spoloma v političnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem ustroju družb, v katerih živijo." Gibbinsova je dodala, da so ženske v ospredju odzivanja na podnebne spremembe in že več generacij "uporabljajo inovativne taktike pri blaženju posledic podnebnih sprememb. To ni nič novega. Zdaj potrebujejo priznanje za svoje vodstvo in ekosistem, ki bo deloval v njihovo korist."
Vic Van Vuuren, direktor za upravljanje podjetij pri Mednarodni organizaciji dela, je opozoril, da je pandemija Covid-19 zavrla napredek na področju enakosti spolov, in poudaril, da "ženske že sodelujejo v zelenem gospodarstvu kot podjetnice, menedžerke, kmetice, delavke v ekološkem turizmu, pri ravnanju z odpadki in obnovljivih virih energije. Vendar pa moramo priznati, da dosedanji dosežki niso zadostni. Spol in enakost spolov moramo vključiti v vse globalne politike, poslovne politike in nacionalne politike."
Pamela Coke-Hamilton, izvršna direktorica Mednarodnega trgovinskega centra, je opozorila, da se "mikro, mala in srednje velika podjetja, zlasti tista v lasti žensk, soočajo z ovirami pri izboljšanju svojih poslovnih praks. V Mednarodnem trgovinskem centru uporabljamo celovit pristop k podpori ženskega podjetništva, da bi zagotovili njihov prispevek k trajnostnemu in zelenemu gospodarstvu. Podpora podjetjem v lasti žensk ni le dobra za gospodarstvo, temveč tudi pospešuje naš prehod na trajnost."
Stephen Bereaux, namestnik direktorja Mednarodne telekomunikacijske zveze, je pozval k enakim možnostim v zelenem gospodarstvu za doseganje večjih učinkov in poudaril povezanost ženskega podjetništva pri ustvarjanju inovativnih, pravičnih in vključujočih rešitev za podnebne spremembe in trajnost. "Če lahko ženske sodelujejo, se trajnostne prakse in poslovni modeli hitreje širijo," je poudaril Bereaux.
Haoliang Xu, pomočnik generalnega sekretarja in direktor urada za podporo politikam in programom pri Programu Združenih narodov za razvoj, je ob poudarjanju pomena vključujočega zelenega okrevanja govoril o tem, da "Program Združenih narodov za razvoj trdno verjame, da smo verjetno pred največjim izzivom naše generacije in da moramo v prihodnosti delati bolje. To moramo popraviti za generacije žensk, ki prihajajo."
Sanda Ojiambo, izvršna direktorica in generalna direktorica Globalnega dogovora Združenih narodov, je govorila o moči zasebnega sektorja pri izpodbijanju ortodoksnosti in o tem, da "morajo podjetnice dobiti mesto za mizo in biti vključene v celotno vrednostno verigo, da bi trajne rešitve in podnebna pravičnost postali resničnost".
Anita Bhatia, pomočnica generalnega sekretarja in namestnica izvršnega direktorja Agencije ZN za ženske, je v zvezi z učinkovitimi rešitvami pozvala k bolj spolno usmerjenemu javnemu naročanju, ki "postavlja visoke standarde za naročnike blaga in storitev, da bi rekli, da želimo kupovati samo ali pretežno od podjetij v lasti žensk. To je dobro za ženske, saj jim daje prednost, njihovim podjetjem pa daje prednost v dobavni verigi."
Aldijana Šišić, vodja oddelka za večstranska partnerstva in sodelovanje pri Agenciji ZN za ženske, je poudarila potrebo po večjem številu ukrepov in medsektorskih partnerstev ter spregovorila o medsebojno povezanih ukrepih, ki so potrebni za odzivanje na tveganja in priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe in neenakost spolov, ter njihovo odpravljanje. "Pri spopadanju s podnebnimi spremembami ne gre le za zaščito planeta, temveč tudi za odpravljanje ovir za napredek. Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v lasti žensk in jih te vodijo, so vse bolj prepoznana kot ključna za zagotavljanje podnebnih rešitev. Pospešiti moramo ta proces in okrepiti vlaganja."
Elizabeth Vazquez, predsednica, izvršna direktorica in soustanoviteljica organizacije WEConnect International, je kot moderatorka dogodka opozorila, da "ženske predstavljajo 51 odstotkov svetovnega prebivalstva, so lastnice 33 odstotkov vseh zasebnih podjetij, vendar zaslužijo le 1 odstotek svetovne porabe za izdelke in storitve velikih korporacij." Če želimo do leta 2030 doseči globalne cilje, je Vazquezova pozvala zainteresirane strani, naj "delujejo z usmerjeno, z mislijo na nujnost dejanj in s sklepanjem partnerstev ter naj bodo veliko bolj proaktivne".
Posnetek dogodka je na voljo tukaj.
O Pospeševalniku ženskega podjetništva
Pospeševalnik ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator - WEA) je partnerstvo več zainteresiranih strani na področju ženskega podjetništva, ki je bilo ustanovljeno na 74. zasedanju Generalne skupščine ZN. Združuje šest agencij ZN, Mednarodno organizacijo dela (ILO), Mednarodni trgovinski center (ITC), Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU), Program ZN za razvoj (UNDP), Svetovni dogovor ZN (UNGC), Agencijo ZN za ženske in Mary Kay Inc. za opolnomočenje 5 milijonov podjetnic do leta 2030.
Končni cilj pobude je čim bolj povečati razvojni učinek ženskega podjetništva pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) z ustvarjanjem ugodnega ekosistema za podjetnice po vsem svetu. Pospeševalnik je zgled preobrazbene moči večstranskega partnerstva edinstvenega obsega za izkoriščanje potenciala ženskih podjetnic. Več informacij najdete na we-accelerate. Sledite nam: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)
_____________________________
1 https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf
2 World Bank Group. 2022.Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank.
3 BNP Paribas Global Entrepreneur & Family Report 2021.
Izvirnik si lahko ogledate na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/
Kontakti
Mary Kay Inc. poslovno komuniciranje
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com
Vir: Pospeševalnik ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator - WEA)
Večpredstavnostne vsebine
Dogodek WEA na CSW66 "Vlaganje v podjetnice za boj proti podnebnim spremembam" (Foto: Mary Kay Inc.)
Logotip WEA UN Partners (Grafika: Mary Kay Inc.)