O-STA

GCC v Romuniji, na Švedskem in v Španiji

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Gimnazija Celje - Center v času sproščanj ukrepov pospešeno vstopa v mednarodni prostor projektov programa Erasmus +

Gimnazija Celje - Center (GCC), prejemnica jabolka kakovosti za internacionalizacijo šolskega prostora, evropske nagrade za inovativno poučevanje in evropskega digitalnega priznanja, bo pomladne mesece izkoristila za ponovno krepitev in dopolnitev mednarodnih projektnih dejavnosti in mobilnosti učiteljev in dijakov. V minulem tednu so je delegacija z GCC udeležila 3. srečanja partnerjev projekta Make Sense v romunski Constanci, ki v ospredje postavlja pomen socialnih inovacij v šolskem prostoru. 4. in 5. 4. je v Bukarešti potekalo uvodno srečanje novega strateškega projekta Protect, ki želi s pomočjo dognanj iz znanosti motivirati mlade za zavzemanje bolj aktivne vloge pri varovanju okolja. Med 28. 3. in 1. 4. je v španski Valencii potekalo srečanje partnerjev projekta MEYE (Mathematics in early years of Education), ki so se ga udeležili dijaki in profesorji GCC, v istem tednu pa so se učitelji z GCC mudili tudi na strokovnem obisku Stockholmu in okolici. Obisk je bil namenjen raziskovanju švedskega izobraževalnega sistema in njihovih odgovorov na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Triletni projekt MAKE SENSE nastaja v sodelovanju s partnerji iz Italije (Eulab, Fondazione Monnalisa), Velike Britanije (Gems, Malone Integrated College) in Romunije (Liceul Teoretic Ovidius). Osrednji cilj je priprava didaktičnih materialov za učitelje v partnerskih šolah namenjenih razvoju ključnih kompetenc evropskega podjetnostnega modela Entrecomp kot so ekonomska in digitalna pismenost, aktivno državljanstvo, komunikacija in podjetnost s poudarkom na delu za skupnost. Novo strateško partnerstvo (ključni ukrep 2, Erasmus +), dvoletni projekt PROTECT, pa se osredotoča na ozaveščanje pomena lokalnih akcij za varovanje okolja in narave, preoblikovanje šolskih prostorov in paradigme, da je okolje, nekje daleč od nas v jasno dojemanje našega mikroprostora, ki je izključna odgovornost vsakega posameznika. Prvo srečanje partnerjev (Antares, Italija; GCC, Slovenija, Convitto P. Colletta iz Avellina, Italija, šola Curva Polar in Neotalentway iz Španije ter Politehnica iz Bukarešte) je bilo namenjeno oblikovanju akcijskega načrta projekta. Projekt MEYE, ki je v načrtovanje gradiv in metodologije za učenje matematike v zgodnjem obdobju program predšolska vzgoja na GCC povezal s Šolskim centrom Faitanar in Univerzo iz španske Valencije, vrtcem iz Cartaxa (Portugalska), High House Nursery (Velika Britanija) in Univerzo iz Varšave (Poljska). Na 3. srečanju projekta so dijaki iz Španije in Slovenije v spremstvu mentorjev in strokovnjakov, preizkušali doslej razvite materiale in metodologijo v vrtcih v Valencii.

Do začetka poletja GCC čaka še en izobraževalni obisk v Barceloni (Španija), srečanje učiteljev in dijakov mladinskega podjetnostnega projekta YESSS (Erasmus +, KA2) v srbskem Kruševcu, srečanje dijakov in učiteljev projekta MEYE v Celju ter srečanje dijakov in učiteljev šolskega partnerstva STUDENTS ON THE MOVE v Comu (Italija). Ob tem na šoli pričakujejo še številne Erasmus + izobraževalne obiske učiteljev iz partnerskih držav.

PRILOGA: Fotografije s srečanj v Bolgariji, Španiji in na Švedskem (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si