O-STA

Na voljo kolesa Bicy

6. APRIL 2022

Danes so župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec odprli novo sezono avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy, v katerem je na voljo 148 koles, od tega je polovica koles električnih. V prihodnje načrtujemo nadgradnjo sistema z novimi postajami in tudi s prilagojenim e-kolesom za osebe s posebnimi potrebami ter dodatnimi e-kolesi. Za preprečitev vandalizma smo letos na vsako postajo namestili varnostno kamero.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na odprtju povedal, da nove priložnost vidimo tudi s širjenjem trajnostne mobilnosti in bomo na tem področju tudi v prihodnje vodili projekte, ki bodo spodbujali hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Izrazil je željo, da bi sistem Bicy uporabljalo čim več občanov, na kar bodo pozitivno vplivale tudi nove kolesarske povezave proti Dobrni in Hudi luknji. Kolesarjenje bomo spodbujali tudi z nadgrajevanjem sistema z dodatnimi postajami. Novo postajo bomo na prošnjo vodstva Premogovnika Velenje uredili v bližini njihove upravne stavbe. Verjamemo, da bo nova pridobitev spodbudila zaposlene k uporabi koles tudi za prevoz na delo.

Kolesa so na voljo na 16 izposojevalnih postajah v Velenju in na 5 izposojevalnih postajah v Šoštanju.

Pozivamo občane, da s kolesi ravnajo skrbno, da bodo lahko čim dlje časa v uporabi.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje