O-STA

Kakovostno in s skupnostjo povezano izobraževanje starejših

Uvodni nagovor je imela Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Prišli so iz različnih krajev Slovenije.
Prof. dr. Ane Krajnc, predsednice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.
Dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije.
Dr. Tanja Možina z Andragoškega centra Slovenije je med predavanjem vključevala tudi izkušnje udeležencev usposabljanja.
Alenka Blazinšek Domenis iz Zavoda Nefiks.
Odmor.
Otto Gerdina iz Zavoda za aplikativne študije OPRO.
Petra Bališ, SUTŽO.
Alenka Gabriela Ščuka, SUTŽO.
Medsebojno spoznavanje in izmenjava izkušenj.

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) je ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS izvedla usposabljanje za vodje in mentorje v izobraževanju starejših. Dogodka se je udeležilo 46 udeležencev iz vse Slovenije.

Uvodni nagovor je imela Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Spoznavni, akcijski in skupnostni cilji v izobraževanju starejših je bila tema predavanja prof. dr. Ane Krajnc, predsednice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. O dejavnikih, ki vplivajo na kakovost v izobraževanju starejših, je spregovorila dr. Tanja Možina z Andragoškega centra Slovenije in v svoj prispevek vključevala tudi izkušnje udeležencev usposabljanja.

Alenka Blazinšek Domenis iz Zavoda Nefiks je v svojem prispevku poudarila, da je za uresničevanje skupnih ciljev potrebno medsebojno sodelovanje in enakomerna porazdelitev vlog v organizaciji. Otto Gerdina iz Zavoda za aplikativne študije OPRO je predstavil razliko med sočutnim in sovražnim starizmom ter njunim vplivom na medgeneracijske odnose. Petra Bališ (SUTŽO) je izpostavila pomen uporabe digitalnih orodij za učinkovito komunikacijo in povezovanje univerz za tretje življenjsko obdobje z lokalno skupnostjo. Alenka Gabriela Ščuka (SUTŽO) je udeležencem usposabljanja predstavila rezultate raziskave o izobraževanju starejših na slovenskih univerzah za tretje življenjsko obdobje med epidemijo.

Dogodek je bil namenjen širjenju zavedanja o pomenu izobraževanja starejših na osebni in družbeni ravni, medsebojnemu povezovanju članic mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ter pridobivanju novih spoznanj v izobraževanju starejših, predvsem za dvig kakovosti izobraževanja in boljši umeščenosti univerz za tretje življenjsko obdobje v lokalno skupnost.

Foto: Janez Platiše