O-STA

Po praznikih začasna prometna in prostorska ureditev na Rudarski cest

Z začasno prometno ureditvijo Rudarske ceste, ki bo med 4. in 17. majem, želimo preizkusiti, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta. V 14 dnevnem obdobju bomo preizkusili dve prometni ureditvi, katerih cilj je zmanjšanje prometnih obremenitev in izboljšanje pogojev za vse uporabnike Rudarske ceste. Vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure bomo imeli na Rudarski cesti stojnico, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi.

Začasna prometna ureditev od 4. do 10. maja bo na celotnem delu Rudarske ceste znižala omejitev hitrosti na 20 km/h. Parkirišča ob upravni enoti in bloku Rudarska cesta 2 bodo ukinjena. Na tem mestu bo razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za program. Prav tako bodo ukinjena parkirišča ob NLB banki, ki bodo nadomeščena s parkirišči za invalide in avtobusnim postajališčem Lokalca. Na Rudarski cesti bo območje skupnega prometnega prostora za pešce, kolesarje in motorizirana vozila. Kolesarski pas bo potekal na vozišču Rudarske ceste. Ob stavbi Steklene direkcije bo organizirana točka 'Poljubi in odpelji' za odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.

V drugem tednu začasne prometne ureditve, od 11. do 17. maja, bo na delu skupnega prometnega prostora popolna zapora, s katero bo preprečen tranzitni promet vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. Še vedno bodo omogočeni vsi dostopi do javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in stanovanjskih površin.

V dveh tednih, med 4. in 17. majem, bomo preizkusili dve prometni ureditvi in v tem času spremljali učinke in vplive na prostor in promet na Rudarski cesti ter v širšem prostoru v Velenju. Organizirali bomo sprehode, delavnice, javno razpravo in druge aktivnosti. V času trajanja začasne prometne ureditve bo na Rudarski cesti stojnica, kjer bomo sprejemali predloge in mnenja, odprta bo spletna anketa, pobude pa bomo sprejemali tudi na e-naslovu rudarska@velenje.si. Posebno pozornost bomo namenjali posameznim ciljnim skupinam, ki Rudarsko cesto pogosteje uporabljajo - mladim in starejšim, pešcem in kolesarjem ter stanovalcem, zaposlenim in obiskovalcem na Rudarski cesti, ki tam vsakodnevno parkirajo.

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju, tako zaradi njene lokacije v mestnem središču, pestrosti dejavnosti ob njej, kot tudi imena, ki govori o značaju in tradiciji Velenja. Prav zaradi tega jo želimo preurediti, da bo še boljša, lepša, dostopnejša. Trenutno je na njej veliko motornega prometa, površine za pešce in kolesarje niso najbolje urejene, manjkajo zelene površine in urbana oprema. Mestna občina Velenje zato namerava pristopiti k celostni prenovi Rudarske ceste v prihodnjih letih. Pred pričetkom prenove želimo preizkusiti predlog ureditve, in sicer kako bo vplivala na pešce in kolesarje, stanovalce in obiskovalce.

Mestna občina Velenje je leta 2017 sprejela celostno prometno strategijo. Zavezali smo se, da bomo začeli spreminjati potovalne navade. V korist posameznikom, družbi in okolju bomo namesto avtomobila večkrat izbrali hojo, kolesarjenje in javni promet. Vabimo vas, da ponovno izberemo mesto po meri ljudi - prijazno in dostopno pešcem in kolesarjem ter večkrat pustimo avtomobil doma. Vabljeni, da se nam pridružite na drugačni Rudarski cesti in z nami sooblikujte njeno novo podobo.

Projekt začasne ureditve Rudarske ceste pripravlja Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, lokalna skupina krajinskih arhitektov KA_VE in IPoP − Inštitut za politike prostora. Je del kampanje Odprte ulice in projekta Life LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/0000072), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

eis MESTNA Wage Cle: OBCINA oS sc VELENJE VELENIE Ve WWW.VELENJE.SI a MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
2 % wee é MESTNA PSSES ose OBCINA VELENJE =o2° VELENJE § oe - MESTOS SRCEM @: oe 1p a= WWW.VELENJE.SI Fee (% qe SPOROCILO ZA JAVNOST MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si