O-STA

Javna predstavitev strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti

V sodelovanju s podjetjem Sincular consulting pripravljamo Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2030. Javno predstavitev osnutka bomo organizirali v torek, 10. maja 2022, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Že v tem tednu bomo dokument predstavili strokovni javnosti, ki so ključni deležniki v ekosistemu pametnega mesta, ter lokalnim podjetjem, ki se ukvarjajo z digitalizacijo.

Mestna občina Velenje je bila v preteklosti večkrat prepoznana kot napredna občina, ki aktivno podpira in razvija elektronske storitve. Trenutno smo na prelomni točki razvoja, saj se soočamo z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi. Ena izmed prioritet bo tudi v prihodnje ohranjati visoko kvaliteto življenja za občanke in občane. Tudi zaradi tega ocenjujemo, da je potrebno določiti nov digitalni preskok, ki bo s pomočjo sodobnih tehnologij celovito zadovoljeval potrebe občanov ter izboljševal učinkovitost obstoječega javnega servisa. Prav s tem namenom pripravljamo Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2030.

V uvodni fazi smo izvedli poglobljene intervjuje in delavnice s ključnimi deležniki ter izvajalci javnih storitev v občini, vključno z županom in direktorji javnih zavodov.

Izredno pomemben del procesa priprave strategije predstavljajo tudi lokalni prebivalci, širša poslovna in splošna javnost ter vsi drugi deležniki digitalnega razvoja. Vse zainteresirane vabimo na javno predstavitev Osnutka Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2030. Predstavitev bo potekala v torek, 10. maja 2022, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1).

Po končani predstavitvi bo čas za podajanje predlogov, mnenj, sugestij in tudi vprašanj. Vaše mnenje zelo cenimo, zato je naša želja, da ta strateški dokument oblikujemo skupaj z vami.

Naša želja je, da skupaj z različnimi deležniki soustvarimo vključujoče, pametno, zeleno in prijazno mesto za prebivalce in obiskovalce. Naj bo "Velenje - pametno in digitalno za vse". Zato ocenjujemo, da je sodelovanje različnih deležnikov pri pripravi tega strateškega dokumenta izjemnega pomena.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje