O-STA

Publikacija Pospeševalnika ženskega podjetništva predstavi gospodarske razloge za javna naročila, ki upoštevajo enakost spolov

Publikacija Pospeševalnika ženskega podjetništva predstavi gospodarske razloge za javna naročila, ki upoštevajo enakost spolov

Na dokazih osnovana publikacija poziva zasebni sektor, naj sprejme strategije javnega naročanja, ki upoštevajo enakost spolov, in v vrednostne verige vključi podjetja v lasti in pod vodstvom žensk ter podjetja, ki upoštevajo enakost spolov, kot sredstvo za doseganje gospodarskih ciljev in družbene vrednosti podjetij v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

NEW YORK - (BUSINESS WIRE) - Pospeševalnik ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA)) je danes predstavil publikacijo naslovom Strateška vrednost javnega naročanja: Zakaj je javno naročanje, ki upošteva načelo enakosti spolov, poslovno smiselno, v katerem so predstavljeni prepričljivi dokazi o prednostih krepitve udeležbe žensk v dobavnih verigah zasebnega sektorja pri uresničevanju vključujoče gospodarske rasti in trajnostnega razvoja.

Sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostno gradivo. Celotno sporočilo si lahko ogledate na https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Strateška vrednost javnih naročil: Zakaj je javno naročanje, ki upošteva načelo enakosti spolov, poslovno smiselno, publikacija Agencije ZN za ženske (foto: UN Women/David Snyder)

Publikacija, ki jo je pripravila organizacija UN Women in financirala družba Mary Kay Inc. v podporo Pospeševalniku ženskega podjetništva, opozarja na zmanjšanje napredka pri doseganju enakosti spolov zaradi pandemije covida-19, pa tudi na to, kako vse večja gospodarska negotovost, prekinitve v dobavnih verigah ter podnebni in okoljski šoki brez primere nesorazmerno vplivajo na ženske zaradi njihovega neenakopravnega položaja v družbi.

Publikacija povzema prejšnje študije, ki so pokazale, da imajo gospodarstva boljše možnosti za rast in so bolj odporna na krize, če imajo ženske in moški enake pravice.1 Vendar pa ostajajo veliki izzivi. Podjetnice se še vedno soočajo s številnimi ovirami, vključno s pomanjkanjem dostopa do kapitala na domačem in mednarodnih trgih, manjšim številom podjetniških mrež v primerjavi z moškimi in politikami, ki odvračajo ženske od udeležbe na trgu dela. 2 Na svetovni ravni je sicer eno od treh podjetij v lasti žensk, 3 vendar pa ženske po ocenah pridobijo le en odstotek svetovne porabe velikih korporacij. 4 Gospodarske priložnosti žensk ovirajo tudi neenaki zakoni o enakosti spolov. Tako na primer skoraj 2,4 milijarde delovno sposobnih žensk še vedno nima enakih ekonomskih pravic kot moški. 5 Kljub tem statističnim podatkom so podjetnice še vedno rešitev za številne izzive, s katerimi se danes sooča svet, dokazi pa kažejo, da obstaja neposredna povezava med povečanjem podjetništva žensk in gospodarsko rastjo, trajnostnim razvojem ter bolj vključujočimi in odpornimi družbami. 6

Podatki, predstavljeni v publikaciji, prikazujejo, kako je sprejetje politik in praks, ki upoštevajo enakost spolov, v postopkih javnega naročanja strateški vzvod za ublažitev vpliva strukturnih ovir, s katerimi se soočajo ženske, ter za izboljšanje poslovanja in krepitev gospodarstva. Publikacija opozarja, da je nesprejetje politike enakosti spolov zamujena priložnost. Dokazi so jasni. Zmanjševanje neenakosti med spoloma je pametna praksa, koristna za podjetja.

"Javna naročila, pri katerih se upoštevajo načela enakosti spolov, vplivajo na dobičkonosnost podjetij, zmanjševanje tveganj, inovacije in trajnost. Če so podjetnice izključene iz javnih naročil, podjetja tvegajo, da bodo izgubila precej talentov, ustvarjalnosti in strokovnega znanja. Politika, ki upošteva enakost spolov, je zmagovalna poslovna strategija in močan katalizator sprememb," je dejala Deborah Gibbins, glavna operativna direktorica družbe Mary Kay, Inc. in pobudnica Pospeševalnika ženskega podjetništva.

V pripravo publikacije je Agencija ZN za ženske leta 2021 vključila več kot 350 deležnikov, od tega več kot 150 podjetij iz zasebnega sektorja, in sedem študij primerov, v katerih so podjetja predstavila postopke, s katerimi so ustvarila bazo dokazov, ki pokažejo, zakaj naj podjetja uvedejo prakso javnega naročanja, ki upošteva vidik enakosti spolov. Sodelovanje deležnikov je potekalo v obliki intervjujev, ankete in skupin s skupnimi lastnostmi v številnih mrežah, vključno s člani in mrežami Svetovnega dogovora ZN (UNGC).

Podjetja so poročala, da politike in prakse, ki upoštevajo enakost spolov, prispevajo k:

  • povečanju prihodkov in zmanjšanju izdatkov za javna naročila,

  • večji razpoložljivosti in odpornosti dobaviteljev,

  • boljšemu ugledu blagovne znamke,

  • večji inovativnosti in prilagodljivosti,

  • boljšemu izvajanju storitev zaradi večje agilnosti in

  • krepitvi trgov z lokalnim gospodarskim razvojem in vključujočo rastjo.

Kot je zapisano v publikaciji, je "vključujoč in trajnostni razvoj izredno pomemben za podjetja, ki se želijo stabilizirati v nestabilnem gospodarstvu in imeti koristi od njegove prihodnje rasti. Večanje neenakosti med spoloma škodi vsem podjetjem, vključno s podjetnicami, ki so ključne za trdne in odporne dobavne verige in podjetja, ki so odvisna od njih."

V publikaciji, ki odraža povečano pozornost, ki jo podjetja namenjajo okoljskim, družbenim in upravljavskim (ESG) vprašanjem, je navedeno, da "izvajanje politik in praks, ki upoštevajo enakost spolov, podjetjem omogoča, da prakticirajo in institucionalizirajo vrednote ESG ter pomembno prispevajo k opolnomočenju žensk in k ciljem trajnostnega razvoja. S sprejetjem načel enakosti spolov lahko podjetja poleg odgovorne potrošnje in proizvodnje (cilj 12), odpravljanja revščine (cilj 1) ter dostojnega dela in gospodarske rasti (cilj 8) dosežejo napredek pri doseganju več ciljev, vključno z enakostjo spolov (cilj 5) in zmanjšanjem neenakosti (cilj 10)."

"Doseganje ciljev trajnostnega razvoja ni nekaj, kar bi lahko storile samo ženske, podjetja ali vlade. Edini način, da lahko resnično dosežemo napredek, je, da vsi - vključno s podjetji - sodelujejo pri doseganju skupnega cilja," je dejala Anita Bhatia, pomočnica generalnega sekretarja in namestnica izvršnega direktorja Agencije ZN za ženske.

Z izdajo tega poročila Pospeševalnik ženskega podjetništva poziva zasebni sektor, naj sprejme strategije enakosti spolov in vključi ženske v globalne vrednostne verige kot sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. To je poslovno smiselno, obenem pa spodbuja krepitev ekonomskega položaja žensk, kar koristi gospodarstvom in družbam na splošno.

Kratka predstavitev publikacije je na voljo tukaj.

O Pospeševalniku ženskega podjetništva

Pospeševalnik ženskega podjetništva (Women's Entrepreneurship Accelerator - WEA) je partnerstvo več zainteresiranih strani na področju ženskega podjetništva, ki je bilo ustanovljeno na 74. zasedanju Generalne skupščine ZN. Združuje šest agencij ZN, Mednarodno organizacijo dela (ILO), Mednarodni trgovinski center (ITC), Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU), Program ZN za razvoj (UNDP), Svetovni dogovor ZN (UNGC), Agencijo ZN za ženske in Mary Kay Inc. za opolnomočenje 5 milijonov podjetnic do leta 2030.

Končni cilj pobude je čim bolj povečati razvojni učinek ženskega podjetništva pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja z ustvarjanjem ugodnega ekosistema za podjetnice po vsem svetu. Pospeševalnik je zgled preobrazbene moči večstranskega partnerstva edinstvenega obsega za izkoriščanje potenciala ženskih podjetnic. Več informacij najdete na we-accelerate. Sledite nam na Twitterju (We_Accelerator), Instagramu (@we_accelerator), Facebooku (@womensentrepreneurshipaccelerator) in LinkedInu (@womensentrepreneurshipaccelerator)

1 World Development Report. 2012: Gender Equality and Development: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.

2 European Commission and OECD Policy Brief on Women's Entrepreneurship. 2017: https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

3 World Bank. 2020. Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal: https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender

4 Vazquez, E.A. and A.J. Sherman. 2013. Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, USA: Advantage

5 World Bank Group. 2022.. Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank

6 UN Women Facts and Figures: Economic Empowerment: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.

Izvorno različico sporočila si lahko ogledate na businesswire.com na https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Kontakti

Mary Kay Inc. poslovno komuniciranje
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

Vir: Pospeševalnik ženskega podjetništva

Večpredstavnostne vsebine

Foto

Strateška vrednost javnih naročil: Zakaj je javno naročanje, ki upošteva načelo enakosti spolov, poslovno smiselno, publikacija Agencije ZN za ženske (foto: Agencija ZN za ženske/David Snyder)

Foto

Anita Bhatia, Pomočnica generalnega sekretarja in namestnica izvršnega direktorja Agencije ZN za ženske (Foto: arhiv Anite Bhatia)

Foto

Deborah Gibbins, glavna operativna direktorica družbe Mary Kay Inc. (Foto: Mary Kay)

Foto

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.