O-STA

Ventili podjetja Flowserve izbrani za obrat za recikliranje kemičnih odpadkov v Avstriji

DALLAS - (BUSINESS WIRE) - Družba Flowserve Corporation (NYSE: FLS), eden vodilnih ponudnikov izdelkov in storitev na področju nadzora pretokov na svetovnih infrastrukturnih trgih, je danes sporočila, da je dobila pogodbo za dobavo regulacijskih in krogelnih ventilov za demonstracijski obrat družbe OMV za recikliranje kemičnih odpadkov v avstrijskem mestu Schwechat, približno 16 kilometrov jugovzhodno od Dunaja.

V demonstracijskem obratu OMV bo uporabljena njihova patentirana tehnologija ReOil® za pretvorbo plastičnih odpadkov v sintetično surovino, ki se lahko nato uporabi za proizvodnjo osnovnih kemikalij in plastike za vse vrste uporabe, vključno z embalažo za živilsko industrijo in medicinske izdelke. Obrat z načrtovano zmogljivostjo šestnajst tisoč ton letno naj bi zagnali leta 2023. Na podlagi rezultatov tega predstavitvenega obrata bo družba OMV vzpostavila stalni obrat za potrebe industrije, katerega delovanje je načrtovano za leto 2026.

"Veselimo se, da bomo lahko podprli družbo OMV in skupaj omogočili krožno gospodarstvo plastike," je dejal Kirk Wilson, predsednik divizije za nadzor pretokov. "Podpora našim strankam pri spodbujanju razogljičenja ni le v skladu z našim dolgoletnim ciljem, da naredimo svet boljši za vse, ampak je tudi oprijemljiv način izvajanja naše strategije rasti in omogočanja diverzifikacije, dekarbonizacije in digitalizacije naših strank, naše ponudbe in našega poslovanja."

Ker si podjetja prizadevajo zadovoljiti potrebe po energiji in hkrati zmanjšati izpuste ogljika, bo družba Flowserve še naprej vodilni ponudnik izdelkov in storitev, ki podpirajo in omogočajo našim strankam, da izpolnijo svoje cilje glede zmanjšanja izpustov ogljika.

Če želite izvedeti več o zavezi podjetja Flowserve novim in obstoječim strankam pri energetskem prehodu, obiščite https://www.flowserve.com/en/energy-transition/energy-transition-in-motion/.

O OMV: OMV Aktiengesellschaft (OMV) je javno podjetje za nafto, plin in kemikalije s sedežem na Dunaju v Avstriji. Pridobiva in prodaja nafto in plin, kemične izdelke in rešitve, obenem pa razvija inovativne rešitve za krožno gospodarstvo. Z več kot dvaindvajset tisoč zaposlenimi po svetu je eno največjih avstrijskih industrijskih podjetij, ki kotirajo na borzi. Več o OMV lahko izveste na omv.com.

O Flowserve: Flowserve Corp. je eden vodilnih svetovnih ponudnikov izdelkov in storitev za pretok in nadzor tekočin. Podjetje, ki deluje v več kot 55 državah, proizvaja inženirske in industrijske črpalke, tesnila in ventile ter vrsto povezanih storitev za upravljanje pretokov. Več informacij o družbi Flowserve je na voljo na spletni strani družbe na www.flowserve.com.

Izjave o varnem pristanu: To sporočilo za javnost vsebuje izjave o prihodnosti v smislu člena 27. a Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in člena 21.e Zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, ki so podane v skladu z določili varnega pristana zakona o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995, kakor je bil spremenjen. Besede ali besedne zveze, kot so "lahko", " bi", "pričakuje", "namerava", "načrtuje", "predvideva", "ocenjuje", "verjame", "napoveduje" ali drugi podobni izrazi, so namenjene prepoznavanju v prihodnost usmerjenih izjav, ki med drugim vključujejo napovedi prihodkov, izjave v zvezi z našo poslovno strategijo in izjave o pričakovanjih, prepričanjih, prihodnjih načrtih in strategijah ter pričakovanem razvoju dogodkov v zvezi z našo industrijo, poslovanjem, dejavnostmi ter finančno uspešnostjo in stanjem. Izjave o prihodnosti v tem sporočilu za javnost temeljijo na naših trenutnih pričakovanjih, projekcijah, ocenah in predpostavkah. Te izjave so le napovedi in ne jamstva. Takšne izjave o prihodnosti so podvržene številnim tveganjem in negotovostim, ki jih je težko predvideti. Zaradi teh tveganj in negotovosti bodo lahko dejanski rezultati bistveno drugačni od tistih, ki so napovedani v takšnih vnaprejšnjih izjavah, in med drugim vključujejo naslednje: del naših naročil morda ne bo rezultiral v dejanski prodaji in naše podjetje morda ne bo sposobno pretvoriti naročila v dohodek s sprejemljivimi maržami; spremembe v svetovnem gospodarstvu in možnost nepričakovanih odpovedi ali zamud pri naročilih strank zaradi morebitnih nezaključenih projektov; našo odvisnost od zmožnosti strank za zahtevane kapitalske naložbe in stroške vzdrževanja; tveganja, povezana s prekoračitvijo stroškov pri projektih s fiksnim financiranjem pri sprejemanju naročil strank za velike kompleksne izdelke po meri; precejšnjo odvisnost naše prodaje od uspeha naftne, plinske, kemične in elektro industrije ter industrije upravljanja z vodami; negativen vpliv nestanovitnih cen surovin na naše izdelke in marže; našo sposobnost, da izvedemo in uresničimo pričakovane finančne koristi naših strateških pobud za optimizacijo in preusmeritev proizvodnje; gospodarska, politična in druga tveganja, povezana z našim mednarodnim poslovanjem, vključno z vojaškimi akcijami ali trgovinskimi embargi, ki bi lahko vplivali na trge naših strank, še posebno trge na Bližnjem vzhodu ter svetovne proizvajalce nafte in plina, in neizpolnjevanje ameriške zakonodaje, ki določa nadzor izvoza in ponovnega izvoza, tuje protikorupcijske zakonodaje, gospodarske sankcije ter zakone in predpise o uvozu; hitrejše staranje in počasnejše izterjevanje terjatev, zlasti v Latinski Ameriki in na drugih hitro rastočih trgih; našo izpostavljenost nihanjem v menjalnih tečajih, vključno z državami s hiperinflacijo, kot je Venezuela; zagotavljanje naših izdelkov in storitev za jedrske objekte in druge kritične procese; morebitne negativne posledice zaradi sodnih postopkov, v katerih smo stranka, kot so sodni postopki v zvezi z zahtevki glede materialov, ki vsebujejo azbest; preiskavo tujih vlad v zvezi z našim sodelovanjem v programu Združenih narodov Nafta za hrano; pričakovanja v zvezi s prevzemi in integracijo prevzetih podjetij; našo sposobnost predvidevanja in obvladovanja kibernetskih tveganj, vključno s tveganjem morebitnih motenj v poslovanju ali finančnih izgub; našo relativno geografsko dobičkonosnost in njen vpliv na koriščenje odloženih davkov, vključno s tujimi davčnimi olajšavami; morebiten negativen vpliv slabitve knjigovodske vrednosti dobrega imena ali drugih neopredmetenih sredstev; našo odvisnost od tretjih dobaviteljev, katerih nepravočasna izvedba posla bi lahko negativno vplivala na naše poslovanje; izredno tekmovalne trge, na katerih poslujemo; stroške in obveznosti v zvezi z okolijsko skladnostjo; morebitne prekinitve dela in druge delovne zadeve; našo nezmožnost zaščite intelektualne lastnine v ZDA in v drugih državah; obveznosti v okviru naših pokojninskih načrtov, ki imajo predvidene določene donose; in druge dejavnike, ki so občasno opisani v naših poročilih Komisiji za vrednostne papirje in borzo.

Vse izjave o prihodnosti, vključene v to sporočilo za javnost, temeljijo na informacijah, ki so nam na voljo na dan te izjave, in ne prevzemamo nobene obveznosti za posodobitev katere koli izjave o prihodnosti.

Izvirna različica je na voljo na businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20220511005141/en/

Kontakti

Kontakt za vlagatelje:
Jay Roueche, podpredsednik za odnose z vlagatelji in zakladnik, (972) 443-6560
Mike Mullin, direktor za odnose z vlagatelji, (972) 443-6636

Kontakt za medije:
Lars Rosene, podpredsednik za korporacijsko komuniciranje in javne zadeve, (972) 443-6644

Vir: Flowserve Corporation

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.