O-STA

1000 novih delovnih mest do leta 2027

11. maj 2022

V Mestni občini Velenje smo že začeli s procesom prestrukturiranja, saj zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajamo uspešnim podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije. Danes sta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor družbe Tiki HVAC Branko Apat podpisala pogodbo za prodajo zemljišča v izmeri 4.705 m² za izgradnjo novih proizvodnih prostorov v Poslovni coni Stara vas.

"Na področju gospodarstva imamo dva ključna cilja - podpiramo obstoječa podjetja in poskušamo privabiti investitorje, dodatne vsebine, ki bodo omogočile delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, priložnost za naslednje generacije," je povedal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Po mesecih dogovarjanj in pogajanj smo z vodstvom družbe Tiki HVAC našli skupna izhodišča za novo zgodbo, za katero verjamemo, da bo uspešna. "S tem podpisom o prodaji tudi uradno pričenjamo s privabljanjem investitorjev in s 1. fazo prestrukturiranja, katere cilj je, da bo do leta 2027 v poslovni coni 1000 novih delovnih mest," je povedal župan in se zahvalil vodstvu družbe Tiki HVAC.

Družba Tiki HVAC bo v prihodnjih desetletjih s svojo dejavnostjo prispevala k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju Šaleške doline. V novih prostorih, ki bodo začeli obratovati leta 2024, bo tudi referenčen laboratorij s področja obnovljivih virov energije. Poleg razvojno-raziskovalne ter tržne dejavnosti v družbi Tiki HVAC načrtujejo tudi proizvodnjo toplotnih črpalk.

V Mestni občini Velenje želimo tudi v prihodnje čim več investitorjem omogočiti prostorske pogoje za rast in razvoj podjetij, ki bodo nudila nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. V Poslovni coni Stara vas bo v sklopu izgradnje tretje razvojne osi, ko bo vkopan daljnovod, na voljo za gradnjo še dodatnih cca 80.000 m² zemljišč (zahodni del cone).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje