O-STA

Zaključila se je ugledna mednarodna konferenca UNESCOVE mreže UNITWIN v Portorožu

Foto: Ekaterina Donetskaia
Foto: Ekaterina Donetskaia
Foto: Ekaterina Donetskaia
Foto: Ekaterina Donetskaia
Foto: Ekaterina Donetskaia

SPOROČILO ZA JAVNOST

Portorož, 20.05.2022

Portorož - 20.05.2022. Danes se je pod okriljem UNESCO UNITWIN mreže za kulturo, turizem in razvoj v Portorožu zaključila 7. mednarodna znanstvena konferenca na temo "Svetovna dediščina in turistične inovacije" v organizaciji članice Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije - Turistica.

V treh dneh intenzivnih razprav, mreženja in povezovanja v številnih jezikih med 150 domačimi in tujimi udeleženci iz 35 držav, je konferenca upravičila status ene najpomembnejših in vodilnih konferenc v svetovnem merilu UNESCOV-ih dogodkov. Organizatorski ekipi je uspel dogodek z izjemnim vplivom na mednarodni znanstveni diskurz glede trajnostnega in inovativnega razvoja turizma, ki bo omogočil svetovni dediščini varno vključevanje in ustrezno vrednotenje njene izjemne vrednosti. Po zaključeni konferenci so se sestali člani UNESCO-ve mreže UNITWIN in sklenili, da izdajo publikacijo z globalnimi smernicami za uvajanje inovacij za trajnostni turizem na lokacijah svetovne dediščine.

Konference so se udeležili svetovno priznani strokovnjaki UNESCO-vih organizacij z vseh celin, ugledni raziskovalci trajnostnega in inovativnega turizma ter skupaj, soočili svoje poglede in iskali odzive na izzive združevanja kulturne dediščine in turizma v spreminjajočem se svetu. Cilj je spodbuditi odgovorno in etično vizijo turizma kot sredstva za trajnostni razvoj ozemelj in krepitev kulturne raznolikosti. Med osrednjimi temami konference je bila tudi inovativnost, s pomočjo katere se iščejo rešitve usmerjene v trajnostni razvoj. Turistične destinacije, ki ponujajo dediščinski turizem, so v še posebni nevarnosti, da jih nebrzdan razvoj oddalji od njihovega bistva: premišljenega prepleta sodobnosti s tradicijo in zgodovino.

UP FTŠ TURISTICA je v okviru uglednega mednarodnega dogodka, organizirala v sodelovanju s partnerji, ki so omogočili izvedbo spremljevalnih aktivnosti, izvedenih z namenom predstavitve naše kulturne dediščine. Tako so si udeleženci poleg Pirana, ogledali tudi Škocjanske jame in novo uvrščene UNESCO-ve lokacije Plečnikove dediščine v Ljubljani. Udeleženci so bili nad obiskanimi lepotami Slovenije navdušeni.

UP FTŠ - Turistica

Kontakt:

Mariana Rodela

UP Fakulteta za turistične študije -Turistica (UP FTŠ Turistica)

Obala 11a, SI-6320 Portorož, Slovenija

E-pošta: mariana.rodela@fts.upr.si

MREŽA UNESCO UNITWIN - "Kultura, turizem, razvoj" je program, ki ga je leta 2002 ustanovila Unescova katedra "Kultura, turizem, razvoj" iz Pariza 1 Panthéon-Sorbonne in jo sestavlja približno 30 univerz po vsem svetu. Mreža predstavlja tesno povezan sistem sodelovanja pri raziskavah, izmenjavah in širjenju znanja med univerzami, odločevalci, nevladnimi organizacijami, civilno družbo in zasebnim sektorjem. Njen glavni cilj je spodbuditi odgovorno in etično vizijo turizma kot sredstva za trajnostni razvoj ozemelj in krepitev kulturne raznolikosti.

des Nabons Unies " pour . lagmeance ella cullur , : uni Twin : Chaire UNESOO Culbure, Toursmd, A UMNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE